Laboratorium Literatury

Laboratorium Literatury IKR[i]BL jest osobną pracownią wydawniczą IKRiBL, która koncentruje się na publikowaniu książek literackich (poezja, proza, eseje).

W obrębie struktury prowadzone są prace nad książką eksperymentalną i innowacyjną.