CBN

Centrum Badań Naukowych
Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich
im. F. Karpińskiego. Stowarzyszenie

ul. Mieczysława Asłanowicza 2 lok. 2
08-110 Siedlce
e-mail: ikribl@wp.pl

Centrum Badań Naukowych jest integralną strukturą działającą w obrębie Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie.

Do najważniejszych działań CBN należą:
a) kreowanie polityki naukowej;
b) działalność organizacyjna i promocyjna;
c) wydawanie czasopisma naukowego „Inskrypcje. Półrocznik”;
d) realizacja grantów i projektów;
e) upowszechnianie badań naukowych;
f) współpraca międzynarodowa w zakresie badań naukowych.

STRUKTURA

DYREKCJA:

Dr hab. Danuta Szymonik – dyrektor

Dr Marek Jastrzębski – zastępca

 

OŚRODKI BADAWCZE:

Ośrodek Badań Słowianoznawczych

kierownik: dr hab. Danuta Szymonik, e-mail: d.szym@op.pl

Wykaz publikacji(1)

Ośrodek Badań Wschodniego Pogranicza Rzeczypospolitej Polskiej

kierownik: dr hab. Andrzej Wawryniuk

WYKAZ PUBLIKACJI

https://orcid.org/0000-0002-2555-1488

Ośrodek Literatury Dawnej, Teorii Literatury i Kultury Słowian

kierownik: dr hab. Andrzej Borkowski

https://orcid.org/0000-0002-0003-4468

Kierownik Projektu II/2017/N w ramach CBN IKRiBL: Komeński i interdyscyplinarność

Ośrodek Filozofii Literatury

kierownik: dr Marek Jastrzębski
e-mail: marek-jastrzebski@o2.pl

Ośrodek Badań nad Tożsamością Kulturową

kierownik: dr Dominika Spietelun
e-mail: domspie@o2.pl

Ośrodek Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności

kierownik: dr Irena Żukowska
e-mail: ika.62@interia.pl

Ośrodek Historii i Tekstologii

kierownik: mgr Joanna Madej-Borychowska

Ośrodek Kultury Regionalnej i Studiów nad Kobiecością

kierownik: mgr Łukasz A. Wawryniuk
e-mail: lukasz.wawryniuk@gmail.com

Ośrodek Literatury Pogranicza Kulturowego i Folkloru

kierownik: mgr Luiza Karaban
e-mail: luiza.zacharczuk@wp.pl

Ośrodek Literatury Młodej Polski i Dwudziestolecia Międzywojennego

kierownik: mgr Maria Długołęcka-Pietrzak – ORCID
e-mail: marychetka@o2.pl

Ośrodek Komparatystyki Literackiej i Interdyscyplinarnej

kierownik: dr Ewa Borkowska

I/ Projekty naukowe 2022

1/ „Literatura – historia – rodzina” Numer projektu: N/011/2022

Kierownik naukowy: dr Barbara Stelingowska IJiL WNH UPH

Projekt naukowy realizowany w obszarze nauk humanistycznych (literaturoznawczych) obejmował wydanie książki Anny Żelezik, Czasy, ludzie, wydarzenia. Ocalić od zapomnienia (Siedlce 2022). W materiale autorskim znajdują się opowieści oparte na wspomnieniach dotyczących przodków autorki, zwłaszcza ze strony ojca, wywodzących się z patriotycznej rodziny chłopskiej, która miała rozliczne powiązania z wybitnymi postaciami historycznymi, z Emilią Plater, królową Boną i książętami z rodu Radziwiłłów. Dowody na takie powiązania można odszukać między innymi w materiałach epistolarnych prapradziada autorki. Najstarsze z listów pochodzą z początków XX wieku – z lat 1918, 1920 i z okresu międzywojnia.

Publikacja powstała w ramach projektu naukowego: „Literatura – historia – rodzina”. Projekt naukowo-badawczy został zrealizowany przez IKRiBL w Siedlcach.

2/ „Mała Humanistyka” – kierownik naukowy dr hab. Andrzej Borkowski IJiL UPH

Numer projektu N/012/2022 IKRiBL

Projekt dotyczy postaci zwierzęcych w literaturze, kulturze, języku i mediach. Publikacje naukowe z tego zakresu wydawane są w serii SAP.