Pliki do pobrania

Regulamin CBN IKRiBL


Inskrypcje nr 1

Inskrypcje nr 1 – okładka


II Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z cyklu „Różne odsłony kobiecych światów”: Obrazy inności – poszukiwania „niegrzecznych dziewczynek”

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE DODATKOWE

PROGRAM SEMINARIUM


I Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z cyklu „Horyzonty dydaktyki polonistycznej”: Literatura dawna w dydaktyce szkolnej

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SEMINARIUM


Międzynarodowe Seminarium Naukowe Polska – Rosja. Stosunki sąsiedzkie: stan obecny i perspektywy

ZAPROSZENIE – wersja polska
ZAPROSZENIE – wersja angielska
ZAPROSZENIE – wersja rosyjska

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – wersja polska
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – wersja angielska
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- wersja rosyjska

PROGRAM SEMINARIUM


Seminarium Naukowe Polska awangarda literacka. Idee – formy – konteksty europejskie

PROGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SEMINARIUM


I Seminarium Naukowe z cyklu „Sacrum i sztuka”: Święte i święci – kult i wizerunek świętych w tekstach kultury

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM SEMINARIUM


III Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe z cyklu „Różne odsłony kobiecych światów”: Niezamężne, owdowiałe, rozwiedzione… – kategorie kobiecej samotności

ZAPROSZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE DODATKOWE

PROGRAM SEMINARIUM