Uncategorized

Bajki Doroty Baran-Błaszczyk

„Bajki” Doroty Baran-Błaszczyk to mądra i wartościowa propozycja dla młodszych oraz starszych dzieci. Całość jest pięknie ozdobiona graficznie i posiada, prócz walorów dydaktycznych, pociągający estetycznie kształt. Zapraszamy do zakupu. Cena 21 zł brutto z przesyłką. Książkę można zamawiać, wysyłając zamówienie na adres ikribl@wp.pl

Uncategorized

Konferencja Naukowa: Sus scrofa et sus domestica. O świniowatych w kulturze (literatury, języki, media…)

ZAPROSZENIE

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa:

 Sus scrofa et sus domestica.

Świniowate w literaturze, kulturze, języku i mediach

20. 10. 2023

IKRiBL, ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce

Karykatura […]  procesu świni w Lavigny z 1457 r.

wikimedia

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest literackim i kulturowym wizerunkom świniowatych (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Problemy szczegółowe:

1/ Świnie (dziki) w literaturze – od wiersza do powieści i komiksu (świnia jako bohater literacki; literackie portrety świń oraz ich hodowców; literacka symbolika świń; znaczenie świń w biografii pisarzy)

2/ Świnie w języku (językowy obraz świń; świnie i frazeologia; świnie w przysłowiach; etymologia i semantyka imion świń; dzik w języku łowieckim)

3/ Świnie w sztuce (malarska symbolika świń; świnie w kulturze popularnej [muzyka, film, fotografia]; świnie i dziki w heraldyce i sztuce ludowej)

4/ Świnie w Internecie (świnie w memach; blogi o świniach)

5/ Świnie w legendach i religiach

6/ Świnie w kulturach starożytnych, historia świń

7/ Inne problemy związane z tematyką konferencji

Języki konferencji: język polski i inne języki słowiańskie oraz język angielski

Organizatorzy: 

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

Przy współpracy:

Towarzystwo Kultury Języka (Oddział Siedlecki)

MSCDN w Siedlcach

Studenckie Koło Naukowe Komparatystyki Literackiej, Teatru i Form Audiowizualnych IJiL UPH

Komitet Organizacyjny:

dr Ewa Borkowska, dr Marek Jastrzębski, dr Barbara Stelingowska
mgr Luiza Słuszniak, mgr Joanna Madej-Borychowska, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, lic. Adam Pasek

Komitet Naukowy:

dr hab. Roman Bobryk, dr hab. Andrzej Borkowski, dr hab. Ksenia Olkusz, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, dr hab. Sławomir Sobieraj, dr hab. Danuta Szymonik

Wpisowe (wyżywienie i publikacja – rozdział w monografii w wydawnictwie z I poziomu MNiSW – 20 p.): 350 zł

Numer konta bankowego IKRiBL: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres:  ikribl@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:  02. 10. 2023 r.

** Organizatorzy przewidują obrady stacjonarne

(w uzasadnionych przypadkach referenci będą mogli łączyć się on-line)

Uncategorized

Na Święta

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

życzy sympatykom i przyjaciołom

Instytutu Karpińskiego – zespół IKRiBL

Rembrandt – „Ucieczka do Egiptu”

„Podnieś rękę, Boże Dziecię!

Błogosław ojczyzną miłą […]”

(Franciszek Karpiński)

Uncategorized

Inskrypcje. Półrocznik 1(18) 2022Uncategorized

Inskrypcje 2023

Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie „Inskrypcje” (20 p. Lista MEiN).

Tematyka najbliższych numerów:

a/ z. 1/2023 – umysł i umysłowość (teksty należy nadsyłać do 30 kwietnia 2023)

b/ z. 2/2023 – bezdomność i samotność (teksty należy nadsyłać do 31 października 2023)

Informacje o wymogach publikacyjnych w zakładce „Inskrypcje”.

Uncategorized

Kreatywny mózg – gra logopedyczna

Serdecznie polecamy najnowszą grę logopedyczną „Kreatywny mózg”. Gra została specjalnie stworzona dla dzieci, wychowawców, rodziców i terapeutów przez utalentowane logopedki – Aleksandrę Sprzączak i Weronikę Wysokińską. W trakcie gry uczestnicy mogą ćwiczyć wymowę poszczególnych głosek z różnych szeregów, kształcąc percepcję słuchową oraz spostrzegawczość. Koszt gry: 180 zł brutto.

Zamówienia kierujemy na adres: ikribl@wp.pl

Wystawiamy fakturę vat.

Gra polega na wylosowaniu przez jednego z uczestników po jednej z kart ułożonych na dwóch stosach. Pierwszy z nich zawiera jeden zestaw, ewentualnie dwa lub trzy (w zależności od potrzeb i możliwości dziecka) zestawy kart z wyrazami zawierającymi wybrane głoski (szumiące, syczące bądź ciszące). Z kolei na drugim stosie ułożone są kartoniki z czynnościami, które gracz będzie musiał wykonać (opisać, narysować lub pokazać), by zaprezentować nazwę postaci, przedmiotu, zjawiska widniejącą na wylosowanej karcie. Pozostali uczestnicy gry mają za zadanie odgadnąć wyraz. Po podaniu przez nich prawidłowej odpowiedzi osoba zadająca zagadkę powinna przeczytać (pamiętając o poprawnej realizacji ćwiczonych głosek) nazwę elementu rzeczywistości znajdującą się na karcie. Natomiast gracz, który odgadł hasło, ma prawo do rzutu kostką i zapisania na swoim koncie punktów (liczby oczek). Uczestnicy gry po kolei opisują, rysują lub pokazują nazwy wylosowanych postaci, przedmiotów i zjawisk. Po jej zakończeniu zliczają swoje punkty. Zwycięzca otrzymuje jeden z trzech medali, w zależności od tego, jakimi zdolnościami wykazał się w szczególności podczas rozgrywki. Jeżeli ciekawie opowiadał – otrzymuje medal z napisem – BYSTRZAK, jeśli ładnie rysował – ARTYSTA, a gdy najlepiej radził sobie z pokazywaniem – AKROBATA.

Jak wynika z opisu gry, osoby w niej uczestniczące mogą wykazać się różnymi zdolnościami, wykonując poszczególne czynności. Autorki dały więc możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim graczom, bowiem każda osoba posiada umiejętności w jakimś obszarze (językowe, plastyczne, ruchowe). Pomyślały również o odpowiedniej motywacji do gry – orderach dla zwycięzców. Któż z graczy nie chciałby zdobyć wszystkich trzech medali?! Okazja do zgromadzenia poszczególnych odznaczeń powinna skutecznie ich zachęcić do powtórnej rozgrywki.

Uncategorized

Smoki, węże, krokodyle – konferencja

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

SMOKI, WĘŻE, KROKODYLE… Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach

10. 10. 2022

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Asłanowicza 2, s. 101.
08-110 Siedlce

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest literackim i kulturowym wizerunkom gadów (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Problemy szczegółowe:

  • Gady  w literaturze (gad  jako bohater literacki; literackie portrety gadów; znaczenie gadów w biografii pisarzy)
  • Gady w języku (językowy obraz gadów; gady i frazeologia; gady w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw gadów)
  • Gady  w sztuce (malarska symbolika gadów; gady  w kulturze popularnej [muzyka, film, fotografia]; gady w sztuce ludowej)
  • Gady w Internecie (memy z gadami; blogi o gadach)
  • Gady  w legendach i religiach
  • Gady  w kulturach starożytnych, historia gadów
  • Inne problemy związane z tematyką konferencji.

Formularze

Języki konferencji: język polski i inne języki słowiańskie oraz język angielski

Organizatorzy: 

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Towarzystwo Kultury Języka (Oddział Siedlecki)

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

Współpraca:

MSCDN w Siedlcach

Studenckie Koło Naukowe Komparatystyki Literackiej, Teatru i Form Audiowizualnych IJiL UPH

PROANIMA.PL

Komitet Organizacyjny:

dr Ewa Borkowska, dr Marek Jastrzębski, dr Marcin Pliszka
dr Barbara Stelingowska, mgr Luiza Słuszniak, mgr Joanna Madej-Borychowska
mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, lic. Adam Pasek

Komitet Naukowy:

dr hab. Roman Bobryk, dr hab. Andrzej Borkowski, dr hab. Elżbieta M. Kur
dr hab. Ksenia Olkusz, dr hab. Sławomir Sobieraj
dr hab. Danuta Szymonik, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka
dr hab. Andrzej Antoni Wawryniuk

Wpisowe (wyżywienie i publikacja – rozdział w monografii w wydawnictwie z I poziomu MEiN – 20 p.): 370 zł. (90 euro – dla osób spoza Polski)

Numer konta bankowego IKRiBL: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres: ikribl@wp.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.10.2022 r.

** Organizatorzy na dzień dzisiejszy przewidują obrady stacjonarne. W przypadku niemożności zrealizowania sesji w trybie stacjonarnym ze względu na pandemię COVID 19 organizatorzy przewidują obrady on-line.

Patronat medialny: https://proanima.pl/wydarzenia/smoki-weze-krokodyle-konferencja-naukowa-siedlce/