PPiW

Pracownia Przedsiębiorczości i Wdrożeń

 

Szanowni Państwo!

Oferujemy Państwu możliwość udziału w kursach podnoszących kompetencje zawodowe, interpersonalne oraz językowe. Trenerami i szkoleniowcami są wysoko wykwalifikowani specjaliści w danych dziedzinach, a tematy szkoleń odpowiadają aktualnym zapotrzebowaniom rynku pracy. Każdy z intensywnych kursów trwa 15 godzin; przy większej liczbie chętnych osób ceny podlegają korzystnym negocjacjom.

 

german-64270_960_720

 

Biznesowy język niemiecki dla początkujących

Intensywny kurs językowy przeznaczony dla osób, które chcą obok ogólnej, podstawowej znajomości niemieckiego poznać także słownictwo dotyczące zagadnień ekonomicznych, finansowych, z zakresu marketingu i reklamy.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 700 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Język najnowszych aktów prawnych w Niemczech (prowadzenie działalności gospodarczej… po niemiecku z elementami języka polskiego)

Specjalistyczny kurs  języka niemieckiego prowadzony w formie warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów daje możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności redagowania korespondencji handlowej, sporządzania umów, prowadzenia negocjacji, uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej oraz posługiwania się językiem niemieckim w miejscu pracy. Szkolenie wprowadza słownictwo z zakresu kluczowych dziedzin prawa z przykładami zastosowań: we wzorach umów, dokumentów, pism i rozporządzeń aktualnych dla działalności gospodarczej w Niemczech oraz  w wyciągach z niemieckich ustaw, publikacji prawniczych i orzeczeń.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 1200 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


nesting-doll-697651_960_720

 

Biznesowy język rosyjski dla niezaawansowanych

Intensywny kurs językowy przeznaczony dla osób, które chcą obok ogólnej, podstawowej znajomości rosyjskiego poznać także słownictwo dotyczące zagadnień ekonomicznych, finansowych, z zakresu marketingu i reklamy.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 600 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Język najnowszych aktów prawnych w Rosji (prowadzenie działalności gospodarczej… po rosyjsku z elementami języka polskiego)

Specjalistyczny kurs  języka rosyjskiego prowadzony w formie warsztatów, ćwiczeń i konwersatoriów daje możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności redagowania korespondencji handlowej, sporządzania umów, prowadzenia negocjacji, uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej oraz posługiwania się językiem rosyjskim w miejscu pracy. Szkolenie wprowadza słownictwo z zakresu kluczowych dziedzin prawa z przykładami zastosowań: we wzorach umów, dokumentów, pism i rozporządzeń aktualnych dla działalności gospodarczej w Rosji oraz  w wyciągach z rosyjskich ustaw, publikacji prawniczych i orzeczeń.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 1000 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


british-107866_960_720

 

Język angielski w biznesie

Intensywny kurs językowy przeznaczony dla osób, które chcą obok ogólnej, podstawowej znajomości angielskiego poznać także specjalistyczne słownictwo dotyczące zagadnień ekonomicznych, finansowych, z zakresu marketingu i reklamy.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 750 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Komunikacja w USA i Wielkiej Brytanii – językowy kurs porównawczy

Intensywny doszkalający kurs językowy, skierowany do osób planujący wyjazd do USA lub… pracę nauczyciela anglisty. Obrazuje różnice językowo-kulturowe w krajach anglojęzycznych, poszerza słownictwo, zwraca uwagę na obyczajowe odmienności Stanów Zjednoczonych i Anglii.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 700 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.Oferujemy także pomoc w organizacji szkoleń z zakresu najnowszych mediów oraz współczesnych finansów:

 

finger-769300_960_720

 

Bezpieczeństwo w Sieci: Komputer i Internet

Intensywne szkolenie obejmuje zagadnienia pozwalające na zgłębienie technik w zakresie profesjonalnego zarządzania bezpieczeństwem systemów komputerowych i sieci – m.in.: tworzenie polityk oraz skutecznych strategii bezpieczeństwa, aktualne trendy w bezpieczeństwie, w jaki sposób zarządzać ryzykiem oraz prawidłowo reagować na ataki wirusów czy hakerów.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 400 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

euro-870757_960_720


Współczesne finanse dla niefinansistów

Szkolenie jest skierowane do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami rachunkowości, finansów lub controllingu i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tych obszarach.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 270 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Nowoczesna grafika komputerowa: programy Corel Draw i Photoshop

Intensywny kurs w prosty i przystępny sposób ma nauczyć uczestnika obsługi programów graficznych CorelDRAW i Adobe Photoshop na przykładzie m.in. tworzenia logo, ulotki, teczki, okładki książki, materiałów promocyjnych. Uczestnik nauczy się obsługi najpopularniejszych programów graficznych i tworzenia nieskomplikowanych projektów graficzne wraz z profesjonalnym przygotowaniem do druku.

 Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 1100 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Etyka w biznesie

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z  zasadami pozyskiwania informacji w mediach i Internecie zgodnie z zasadami prawa i etyki oraz przygotowanie do wprowadzenia kodeksu etycznego w instytucji, przedsiębiorstwie, własnej działalności gospodarczej itp., nauka tworzenia i wdrażania kodeksów etycznych oraz programów rozwoju etyki, przygotowanie uczestników do umiejętnego wykorzystania w sposób praktyczny reguł protokołu oraz etykiety i pierwszeństwa w działalności zawodowej.

 Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 1000 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.Organizujemy również szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe oraz interpersonalne:

 

hand-977641_960_720

 

Warsztaty emisji głosu oraz śpiewu

Szkolenie ma za zadanie przekazanie wiedzy z zakresu dykcji, interpretacji i emisji głosu pod kątem specyfiki pracy głosem w różnych sytuacjach zawodowych. Ukierunkowuje u uczestników specyfikę pracy nad głosem i wymową w zależności od indywidualnych predyspozycji i zawodowych preferencji, wyrobienie umiejętności  stosowania indywidualnie dobranych ćwiczeń służących poprawie ekspresji i estetyki wypowiedzi.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 450 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


Zarządzanie kulturą w społeczności lokalnej. Prawo kultury

Szkolenie wdraża praktyczne umiejętności związane z zarządzaniem poszczególnymi obszarami kultury, w tym: zarządzaniem projektami, zarządzaniem finansami w kulturze, zarządzaniem potencjalnymi źródłami finansowania kultury pochodzenia zarówno krajowego, jak i pozakrajowego. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie umiał podjąć współpracę z instytucjami wszystkich sektorów życia publicznego, prywatnego i społecznego: administracją publiczną, sektorem prywatnym i organizacjami pozarządowymi.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 1100 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


internet-1028794_960_720

 

Kształtowanie kontaktów z otoczeniem: techniki komunikacji  interpersonalnej/PR w praktyce

Celem szkolenia będzie wykształcenie aktywnych postaw, nabycie praktycznych umiejętności związanych z budowaniem osobistego autorytetu i umocnieniem kluczowych elementów komunikacji interpersonalnej, wpływających na codzienne życie i pracę. Uczestnicy zrozumieją znaczenie wytwarzania pozytywnych relacji międzyludzkich, otrzymają narzędzia pozwalające na skuteczne radzenie sobie w newralgicznych sytuacjach związanych z konfliktem w grupie. Istotnym (zaliczeniowym) elementem zajęć będzie praktyczna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 900 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


newspapers-444453_960_720

 

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty polegają na opanowaniu podstawowych umiejętności technicznych: tworzenia, redagowania tekstów prasowych i promocyjnych. Uczestnicy zapoznają się z rodzajami tekstów dziennikarskich i sposobami ich redagowania, rodzajami tekstów publicystycznych. Prowadzone będą również prace z różnymi rodzajami tekstów publicystycznych (analiza różnego rodzaju tekstów publikowanych w mediach lokalnych zarówno w prasie i portalach informacyjnych jak i radio i TV, a także samodzielne opracowanie dowolnego materiału dziennikarskiego. Ważnym aspektem poruszonym podczas warsztatów będzie też etyka dziennikarska, poparta analizą różnego rodzaju tekstów dziennikarskich pod kątem etyki ich autorów lokalnych i ogólnopolskich.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 350 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


colorful-791927_960_720

 

Warsztaty edytorskie

Polegają na zdobyciu praktycznych umiejętności posługiwania się współczesnym oprogramowaniem komputerowym do składu, łamania, obróbki technicznej tekstów różnego typu, łącznie z tekstami w różnym języku. Uczestnik zapoznaje się z historią książki oraz druku, finalnie przygotowuje własną (próbną) publikację.

Czas trwania intensywnego kursu: 15 h elastycznie dopasowanych do uczestników

Cena szkolenia: 650 zł/osoba (przy zgłoszeniach grupowych możliwość negocjacji ceny)

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.