Biblioteka

Biblioteka im. Jana Amosa Komeńskiego
Kierownik: mgr Luiza Karaban

logobiblioteka

Szanowni Państwo,
pracujemy nad Systemem Publikacji Katalogu Biblioteki im. Jana Amosa Komeńskiego (SPK).

Tymczasem można przejrzeć zasoby naszych zbiorów ponieżej (pliki w formacie PDF i XLS)

Wykaz zbiorów (stan na: 28.12.2016 r.) – wersja PDF

Wykaz zbiorów (stan na: 28.12.2016 r.) – wersja XLS

Pozostałe zbiory


REPOZYTORIUM 

BIBLIOTEKI KOMEŃSKIEGO

Seria „Języki i Literatury”

Tom I: Pejzaż / Krajobraz / Przestrzeń. Język i tekst

Redakcja naukowa

Maria Długołęcka-Pietrzak
Aldona Kocyła-Łukasiewicz

2018

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 0001-b.jpg

Książka dostępna w wersji PDF: pejzaż


Tom II: Zwierzę uczłowieczone. Język i tekst

Redakcja naukowa

Renata Bryzek
Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

2018

okładka zwierze

Książka dostępna w wersji PDF: zwierz


Tom III: Pies. Język i tekst

Redakcja naukowa:

Barbara Stelingowska
Adrianna Urban-Madziar

2018

okładka pies

Książka dostępna w wersji PDF: Pies.


Ptaki w literaturze, kulturze, języku i mediach

Redakcja tomu: Ewa Borkowska, Andrzej Borkowski,
Maria Długołęcka-Pietrzak, Barbara Stelingowska

ptaki

Książka dostępna w wersji PDF: PTAKI


Tom Emigracja OKŁADKA_v2

Książka dostępna w wersji PDF: Emigracja


Publikacje wydane na licencji

pobrany plik

cc by-sa 4.0
Owady w literaturze, kulturze, języku i mediach
Redakcja tomu
Ewa Borkowska
Andrzej Borkowski
Maria Długołęcka-Pietrzak

Мар’яна Ємельянова
Структурно-функціональний аспект
дослідження літературного твору

Mariana Yemelianova – preprint monografii

„Metamorfozy ogrodu (parku) Zofiówki w literaturze”

Andrzej Borkowski: Historia w twórczości poetów siedleckich, w: Życie literackie i kulturalne Siedlec.Tradycja i współczesność, red. Klaudia Jastrzębska, przy udziale Ewy Borkowskiej i Jolanty Sawickiej-Jurek, posłowie Andrzej Borkowski, Siedlce 2013, s. 101-114.

Metamorfozy fraszki… Tom monograficzny (2022)

Katarzyna Kozak: Między literaturą a polityką

Paweł Stefanowski: Wiersze wybrane

Janusz Ekes: Polska na drogach i bezdrożach Europy…

РОЗМОВЛЯЄМО ПРО ЛІТЕРАТУРУ…

Alina Brzuska-Kępa: W kręgu istnienia…. [monografia]

Monografia: Ryby w literaturze, kulturze, języku i mediach (2022)

Antologia prozy „Pięć opowiadań”.