Biblioteka

Biblioteka im. Jana Amosa Komeńskiego
Kierownik: dr hab. Danuta Szymonik

logobiblioteka

Szanowni Państwo,
pracujemy nad Systemem Publikacji Katalogu Biblioteki im. Jana Amosa Komeńskiego (SPK).

Tymczasem można przejrzeć zasoby naszych zbiorów ponieżej (pliki w formacie PDF i XLS)

Wykaz zbiorów (stan na: 28.12.2016 r.) – wersja PDF

Wykaz zbiorów (stan na: 28.12.2016 r.) – wersja XLS

Pozostałe zbiory


REPOZYTORIUM 

BIBLIOTEKI KOMEŃSKIEGO

Seria „Języki i Literatury”

Tom I: Pejzaż / Krajobraz / Przestrzeń. Język i tekst

Redakcja naukowa

Maria Długołęcka-Pietrzak
Aldona Kocyła-Łukasiewicz

2018

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 0001-b.jpg

Książka dostępna w wersji PDF: pejzaż


Tom II: Zwierzę uczłowieczone. Język i tekst

Redakcja naukowa

Renata Bryzek
Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

2018

okładka zwierze

Książka dostępna w wersji PDF: zwierz


Tom III: Pies. Język i tekst

Redakcja naukowa:

Barbara Stelingowska
Adrianna Urban-Madziar

2018

okładka pies

Książka dostępna w wersji PDF: Pies.


Ptaki w literaturze, kulturze, języku i mediach

Redakcja tomu: Ewa Borkowska, Andrzej Borkowski,
Maria Długołęcka-Pietrzak, Barbara Stelingowska

ptaki

Książka dostępna w wersji PDF: PTAKI


Tom Emigracja OKŁADKA_v2

Książka dostępna w wersji PDF: Emigracja


Publikacje wydane na licencji

pobrany plik

cc by-sa 4.0