Projekty – Projects

2013-2014-2015

Projekt nr 01/2014: „Wokół kobiet – teksty i obrazy”

Kierownik naukowy projektu: dr Beata Walęciuk-Dejneka

Wykonawcy: osoby biorące udział w cyklu seminariów

Czas realizacji projektu: marzec 2014 r. – styczeń 2015 r.

Projekt naukowy Wokół kobiet – teksty i obrazy jest realizowany w IKRiBL przy współpracy pracowników naukowych UPH w Siedlcach (INiBI oraz IFPiLS). Kierownikiem naukowym projektu jest dr Beata Walęciuk-Dejneka, wykonawcy- osoby biorące udział w cyklu seminariów. W ramach projektu odbyły się trzy seminaria:
1. Literackie portrety kobiet (24.03.2014 r.);
2. Oblicza kobiecości w tekstach kultury (28.04.2014 r.);
3. Narracje osobiste kobiet: miłość, rodzina, bunt (02.06.2014 r.).

Projekt zakłada:

1/ wydanie recenzowanej antologii tekstów o kobietach w opracowaniu dr Beaty Walęciuk-Dejneki;
2/ wydanie monograficznego numeru czasopisma „Inskrypcje” poświęconego kobietom (materiał seminaryjny).


Projekt nr 02/2014: „Polska – Ukraina. Kultura i bezpieczeństwo”

Realizator projektu: mgr Irena Żukowska

Wykonawcy: badacze zrzeszeni w CBN IKRiBL

Założenia i realizacja projektu:

– wrzesień 2014 r. – rozstrzygniecie konkursu na wydanie materiałów naukowych o tematyce polsko-ukraińskiej;
– materiały ukażą się w czasopiśmie „Inskrypcje. Półrocznik” 2015, z. 1 (4)tytuł numeru ” Polska – Ukraina. Kultura i bezpieczeństwo”.


Projekt nr 03/2014: „Przestrzenie prozy”

Realizator projektu: dr Justyna Urban-Jędrzejewicz

Wykonawcy: osoby biorące udział w cyklu seminariów

Czas realizacji projektu: grudzień 2014 r.- 2015 r.

 Projekt zakłada wydanie publikacji materiałów w czasopiśmie „Inskrypcje” oraz opracowanie i przygotowanie do wydania antologii Literackie topografie miast i miasteczek.


Projekt nr 04/2014-2015: „Europejskie i słowiańskie konteksty kultury polskiej”

Kierownik naukowy projektu: dr Andrzej Borkowski

Wykonawcy: osoby biorące udział w przygotowaniu numerów czasopisma „Inskrypcje”: 2014, z. 1 (2), 2014, z. 2 (3)

Czas realizacji projektu: luty 2014 – kwiecień 2015

Projekt zakłada wydanie materiałów naukowych w czasopiśmie „Inskrypcje”.


Projekt nr: 05/2013-2015 „Polityka w kulturze i literaturze anglojęzycznej XX i XXI wieku”
Kierownik naukowy projektu: dr Joanna Stolarek
Wykonawcy: osoby biorące udział w seminarium oraz redaktorzy tomu

Czas realizacji projektu: wrzesień 2013 r. – kwiecień 2015 r.

1. Projekt naukowy Polityka w kulturze i literaturze anglojęzycznej XX i XXI wieku jest realizowany w IKRiBL przy współpracy pracowników naukowych UPH w Siedlcach (INiBI, Zakład Literatury Angielskiej i Zakład Języka Angielskiego). Kierownikiem naukowym  projektu jest dr Joanna Stolarek, wykonawcy – osoby z komitetu organizacyjnego oraz członkowie rady redakcyjnej (prof. dr hab. Leszek Kolek i dr Jarosław Wiliński). W ramach projektu odbyło się seminarium naukowe: „Dyskursy polityczne w literaturach różnych obszarów językowych XX i XXI wieku.”/„Political Discourses in  Literatures of Different Linguistic Areas of the 20th and 21st Centuries” (Siedlce, 24-25.09.2013 r.), w którym wzięli udział pracownicy Katedry Anglistyki i Katedry Filologii Rosyjskiej i Komparatystyki INiBI, pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu w Rzeszowie, Silesian University, Opava, Czech Republic, Uniwersytetu we Władykaukazie i Kijowie.

Projekt obejmuje/obejmował:
1. Wydanie materiałów pokonferencyjnych.
2. Wydanie recenzowanej monografii naukowej pt: Political Discourses in Contemporary Anglophone Literature and Culture. Studia Anglica Sedlcensia: Monograph Series. Volume 1 pod redakcją Joanny Stolarek i Jarosława Wilińskiego, wydaną w Siedlcach, w Wydawnictwie IKR[i]BL w 2015 r. (ISBN 978-83-64884-16-0).


Projekt nr: 06/2014-2017

Kierownik naukowy projektu: dr Joanna Stolarek

Wykonawcy: osoby biorące udział w cyklu seminariów oraz redaktorzy tomów

Czas realizacji projektu: listopad 2014 – kwiecień 2017

Projekt naukowy nr 06/2014-2017 jest realizowany w IKRiBL przy współpracy pracowników naukowych UPH w Siedlcach (INiBI, Zakład Literatury Angielskiej i Zakład Języka Angielskiego). Kierownikiem naukowym projektu jest dr Joanna Stolarek, wykonawcy – osoby z komitetu organizacyjnego oraz członkowie rady redakcyjnej (prof. dr hab. Leszek Kolek i dr Jarosław Wiliński).

W ramach projektu odbyło się:
1. Seminarium naukowe: „Wielokulturowość, integracja i relacja w literaturze, kulturze, lingwistyce i glottodydaktyce”. /„Neo-Philology at the Neo-philology at the Threshold of the 3rd Millennium. Multiculturalism, Integration and Relation in Literature, Culture, Linguistics and Methodology of Teaching Foreign Languages.” (Siedlce, 21 listopad 2014 r.), w którym wzięli udział pracownicy Zakładu Literatury Angielskiej, Zakładu Języka Angielskiego oraz Katedry Antropologii Dzieła Literackiego i Germanistyki INiBI, pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i Uniwersytetu w Bagdadzie. Projekt obejmował wydanie materiałów pokonferencyjnych.

Ponadto, w ramach projektu odbył się:

2. Odczyt dr. Michael’a Heitkemper-Yates’a z Uniwersytetu Kobe w Japonii pt: “Toward a narratology of the graphic: Exploring the narrativity of the contemporary graphic novel.” (Siedlce, 7 maja 2015 r.).

Projekt zakłada:

3. Wydanie recenzowanej monografii naukowej pt: (Inter)relations and Integration in Multicultural Language-scapes. Studia Anglica Sedlcensia: Monograph Series. Volume 2 pod redakcją Joanny Stolarek i Jarosława Wilinskiego, będzie wydana w Siedlcach w Wydawnictwie IKR[i]BL w 2016 r.

4. Odczyt dr Maysy Jaber, z Uniwersytetu w Bagdadzie, pt: „Violence and Gender in Crime Fiction.” (Siedlce 2016).

5. Wydanie recenzowanej monografii naukowej pt: …Studia Anglica Sedlcensia: Monograph Series. Volume 3 pod redakcją Joanny Stolarek i Jarosława Wilinskiego, będzie wydana w Siedlcach w Wydawnictwie IKR[i]BL w 2017 r.