Uncategorized

Drzewo (las) w literaturze i kulturze – konferencja naukowa

„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” 
(Leopold Staff)
„Zatoka lasu zstępuje / w rytmie górskich potoków…”
(Jan Paweł II)

germany-70567_960_720

INSTYTUT KULTURY REGIONALNEJ  I BADAŃ LITERACKICH IM. FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO. STOWARZYSZENIE

ZAPRASZA DO UDZIAŁU

W INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Drzewo (las) w literaturze i  kulturze

Termin

Siedlce, 9-10 XI 2017

Miejsce obrad

Siedlce, ul. Asłanowicza 2, sala 203

          Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym seminarium naukowym, które poświęcone jest kulturowym wizerunkom drzewa (lasu) w literaturze, kulturze, języku… Jest to kontynuacja naszych inicjatyw na temat kreacji fauny i flory w kulturze.

Języki seminarium: język polski oraz inne języki słowiańskie, język angielski  

Problemy szczegółowe:

1/ Drzewo (las) w literaturze (literatura dla dzieci i młodzieży; literacki wizerunek drzewa; znaczenie drzew w biografii pisarzy)

2/ Drzewo (las) w języku (językowy obraz drzewa; drzewo i frazeologia; drzewo w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw drzew)

3/ Drzewo (las) w sztuce (malarska symbolika drzew; drzewo w kulturze popularnej [muzyka, film, Internet]; drzewo w sztuce ludowej)

4/ Drzewo (las) w nauce i przemyśle (gatunki drzew; budowa drzew; choroby drzew; wartość terapeutyczna drzewa; wartość użytkowa drzewa; ochrona drzew)

5/ Drzewo (las) w historii, filozofii, legendach i wierzeniach (drzewo w kulturach starożytnych – święte drzewa; historia drzew)

6/ Mile widziane inne problemy naukowe związane z drzewem (lasem)

Pokłosiem seminarium będzie recenzowany tom monograficzny

POBIERZ -> zaproszenie drzewo <- POBIERZ

POBIERZ -> Formularz zgłoszeniowy drzewo <- POBIERZ

 

Komitet organizacyjny:
Dr hab. Andrzej Borkowski, Dr Ewa Borkowska, Dr Marek Jastrzębski, Dr Dominika Spietelun, Mgr Luiza Karaban, Mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, Mgr Barbara Szostek, Mgr Irena Żukowska
uuuu.png
(Jacob Izaakszoon van Ruisdael, Krajobraz z wodospadem, 1668)