Uncategorized

Kot się ukazał

 

kot

Okładka – pełna wersja: kot_w_literaturze

Spis treści i strony tytułowe: spis treści

O fenomenie kota domowego (Felis catus) decyduje połączenie cech, które urzekają wielu ludzi: skłonność do zabawy, spryt, inteligencja czy też gracja. Jak każde stworzenie kot ma także swych przeciwników, którzy podkreślają jego drapieżną naturę, egoizm, a nawet posądzają go o kontakty z siłami nieczystymi. Zwierzę to jest niewątpliwie wdzięcznym obiektem dociekań naukowych ze względu na jego kulturotwórczą obecność obserwowaną na poziomie języka (przysłowia, frazeologia), ale też bardziej złożone funkcjonowanie w obrębie różnorodnych środków masowego przekazu (telewizja, Internet) oraz rozmaitych tekstów kultury (dzieła literackie, malarstwo, filmiki internetowe…). [fragment Wstępu]

Zapraszamy do zakupu książki: cena 79 zł. Zamówienia należy kierować na adres: ikribl@wp.pl

Uncategorized

Wydarzenia naukowe w IKRiBL jesień – zima 2018 (zapraszamy)

herb-cradle-1508598_1920

(źródło: pixabay)

I/ Interdyscyplinarna konferencja naukowa: 

Zioła i ziołolecznictwo w literaturze, kulturze, języku, medycynie…

(Siedlce, 8-9 XI 2018 r.)
Zobacz więcej (problematyka, formularz zgłoszeniowy, warunki uczestnictwa, opłata): 
https://ikribl.com/2018/01/26/konferencja-naukowa-ziola-i-ziololecznictwo-w-literaturze-kulturze-jezyku-medycynie/
https://biuletynpolonistyczny.pl/events/ziola-i-ziololecznictwo-w-literaturze-kulturze-jezyku-medycynie,1356/details?page=1&per_page=10&o=event_date_from,event_time_from&page=120&per_page=10&event_status=FURTHCOMING&event_status=IN_PROGRESS&event_status=PAST

 

banksy-2507475_1920

(źródło: pixabay)

II/ Interdyscyplinarna konferencja naukowa:

Zapomniane drogi do wolności – punk, reggae, rock… i kultura alternatywna wobec przemian społecznych i politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej w drugiej połowie XX i na początku XXI w.

(Siedlce, 6-7 XII 2018 r.)
Zobacz więcej (problematyka, formularz zgłoszeniowy, warunki uczestnictwa, opłata):
https://ikribl.com/2018/03/22/czego-sie-boicie/