Uncategorized

Inskrypcje. Półrocznik

I/ Tematyka najbliższych numerów 2022

1/ Bohater literacki wobec kwestii wielojęzyczności i wielokuturowości, zeszyt 1, 2022. Teksty należy nadsyłać do końca czerwca 2022.

2/ Śmierć i narodziny, zeszyt 2, 2022. Teksty należy nadsyłać do 15 października 2022.

„Inskrypcje” – czasopismo naukowe z Listy MEiN – 20 p.