Uncategorized

Wydawnictwo IKRiBL

Antologia poezji uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach. Frapująca gra słowa i obrazu w wykonaniu uzdolnionych literacko uczniów.

Monografia poświęcona edukacji przedszkolnej. Cena 37 zł

Monografia zbiorowa poświęcona problemom współczesnej pedagogiki. Cena 39 zł