Uncategorized

Inskrypcje. Półrocznik 1(18) 2022Uncategorized

Inskrypcje 2023

Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie „Inskrypcje” (20 p. Lista MEiN).

Tematyka najbliższych numerów:

a/ z. 1/2023 – umysł i umysłowość (teksty należy nadsyłać do 30 kwietnia 2023)

b/ z. 2/2023 – bezdomność i samotność (teksty należy nadsyłać do 31 października 2023)

Informacje o wymogach publikacyjnych w zakładce „Inskrypcje”.