Aktualności, Projekty

„Polska – Ukraina. Kultura i bezpieczeństwo”

To tytuł drugiego projektu realizowanego w Instytucie Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Projektem kieruje mgr Irena Żukowska – kierowniczka Ośrodka Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności Centrum Badań Naukowych IKRiBL oraz dyrektor Centrum Marketingu i Public Relations IKRiBL. Efektem działań będzie wydanie materiałów w czasopiśmie „Inskrypcje. Półrocznik” 2015, z. 1 (4) dotytuł numeru ”Polska – Ukraina. Kultura i bezpieczeństwo”.

Więcej informacji tutaj.

polska-ukraina

 

 

Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Czynny udział członka IKRiBL w seminarium nt. języka i prawa

Członek Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego – Łukasz Wawryniuk – podczas seminarium naukowego Wokół języka i prawa. Fakty dawne i współczesne wygłosił referat pt. XIX-wieczne kaucje za urząd jako gatunek wypowiedzi.

Seminarium odbyło się 12 maja br. w Pałacu Ogińskich w Siedlcach. Jego organizatorem byli: Zakład Językoznawstwa i Logopedii Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Wydziału Humanistycznego U-PH, Zakład Nauk Administracyjnych Instytutu Administracji, Samorządu i Prawa Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych U-PH, Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Siedleckie Towarzystwo Naukowe.

5 4 3

PROGRAM SEMINARIUM – kliknij i pobierz