Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Seminarium naukowe Multiculturalism and multilingualism

Seminarium naukowe

Multiculturalism and multilingualism – communication processes in literature, language and culture.

Wielokulturowość i wielojęzyczność – procesy komunikacyjne w literaturze, języku i kulturze.

hand-1137978_1920

Organizator: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

 Przy współpracy:

Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 Język seminarium: angielski, polski

 Komitet Organizacyjny: Dr hab. Roman Mnich, Prof. UPH,  dr Joanna Stolarek, dr Jarosław Wiliński, dr Andrzej Borkowski

 Termin: 13.04.2016 r.

Miejsce: MSCDN, 08-110 Siedlce,  ul. Asłanowicza 2