Uncategorized

Wydawnictwo Naukowe IKRiBL

central-library-1456338_1920

[źródło pixabay]

Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL – polskie wydawnictwo naukowe działające przy Instytucie Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie (rok założenia – 2013). W wydawnictwie publikowane są prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

W latach 2014-2017 w wydawnictwie ukazało się wiele monografii naukowych autorów z Polski, Niemiec, Rosji, Białorusi i Czech. Opublikowano kilkadziesiąt tomów zbiorowych oraz czasopism naukowych.

Wydawnictwo współpracuje z podmiotami na świecie zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych (AE Academic Publishing) i Szwajcarii (Peter Lang) oraz w Polsce (krajowe wydawnictwa uczelniane oraz firmy komercyjne). Prowadzi też ożywioną współpracę z ośrodkami naukowymi w Europie m.in.: Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy), Uniwersytet w Stuttgarcie (Niemcy), Deutsche Comenius-Gesellschaft (Niemcy), Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie oraz Uniwersytety w Moskwie i Petersburgu, Uniwersytet w Lozannie (Szwajcaria), Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) i inne.

Egzemplarze promocyjne książek wydawanych przez Wydawnictwo IKR[i]BL wysyłane są również do bibliotek zagranicznych: The Library of Congress USA, Stany Zjednoczone; The British Library, Wielka Brytania;  Österreichische Nationalbibliothek,  Austria; Deutsche Nationalbibliothek, Niemcy; Bibliotèque Nationale de France,  Francja; Российская национальная библиотека,  Санкт-Петербург, Rosja; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,  Ukraina; Львівська  наукова  бібліотека імені Василя Стефаника, Ukraina; Российская государственная библиотека, Москва,  Rosja; Slovanská knihovna Klementinum, Republika Czeska.

Zapraszamy do współpracy

 

Uncategorized

Zapowiedzi wydawnicze

Wydawnictwo Naukowe IKR[i]BL przygotowuje wydanie naukowego tomu monograficznego „Kot w literaturze, kulturze, języku i mediach”. Publikacja stanowi interdyscyplinarne spojrzenie na tytułowego bohatera z szerokiej perspektywy kulturowej – od religii, przez literaturę wysoką i popularną, język, kulturę ludową, aż do filmu i memu internetowego. Książka ukaże się w maju 2018 r.

kot

Uncategorized

5-lecie IKRiBL

W marcu 2018 r. Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie skończy już 5 lat. W związku ze zbliżającym się jubileuszem życzymy wszystkim członkom, sympatykom i przyjaciołom IKRiBL wytrwałości na niwie działalności naukowej i kulturalnej.

 

birthday-2024497_1280

źródło: pixabay
Uncategorized

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Zioła i ziołolecznictwo w literaturze, kulturze, języku, medycynie…”

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest ziołom i ziołolecznictwu w tekstach kultury (literatura, sztuka, język) oraz aspektom socjologicznym i medycznym leczenia ziołami. Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat flory / fauny w kulturze.

herbs-2523119_1920
źródło: pixabay

Termin

Siedlce 8-9 listopada 2018

Miejsce obrad

Wersal Siedlecki

Ul. Łukowska 74, 08-110 Siedlce

Języki konferencji: język polski i inne języki słowiańskie oraz język angielski  

1/ Zioła i ziołolecznictwo w literaturze (literackie wizerunki zielarzy i ziół)

2/ Zioła i ziołolecznictwo w języku (językowy obraz ziół; zioła i frazeologia; zioła w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw ziół)

3/ Zioła i zielarze w sztuce (malarska symbolika ziół; konterfekty zielarzy; zioła w kulturze popularnej [muzyka, film, Internet]; zioła w sztuce ludowej)

4/ Zioła w nauce i przemyśle (gatunki roślin leczniczych; zioła i przemysł farmaceutyczny; zioła i współczesna medycyna)

5/ Zioła w historii, filozofii, legendach i wierzeniach (zioła w kulturach starożytnych; zioła w religiach; historia ziół; społeczne i kulturowe aspekty ziołolecznictwa)

6/ Zioła w kuchni i ogrodzie (przyprawy znane i nieznane)

7/ Mile widziane inne problemy naukowe związane z ziołami i ziołolecznictwem 

Teksty zostaną opublikowane w numerze monograficznym czasopisma „Humanistyka i Przyrodoznawstwo”  (Lista B MNiSW: 7 p.)

POBIERZ ->formularz-zioc582a-nn<- POBIERZ

Publikacja Konferencja_Zioła i ziołolecznictwo3_HiP

Strona konferencji: -> KLIK <-

Wpisowe (wyżywienie i publikacja): 350 zł. (85 euro – dla osób spoza Polski). Numer konta bankowego IKRiBL: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW
Zgłoszenia do udziału w seminarium prosimy przesyłać na adres:  ikribl@wp.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń:  22. 10. 2018 r.

 logo_ikribl-1

HIPlogo

Komitet organizacyjny:
dr hab. Dorota Sepczyńska
dr hab. Andrzej Borkowski
dr Ewa Borkowska
dr Marek Jastrzębski
dr Tomasz Michta
dr Barbara Stelingowska
mgr Maria Długołęcka-Pietrzak
Uncategorized

Najnowsze książki Wydawnictwa Naukowego IKR[i]BL

JB okładka

 

Nakładem Wydawnictwa Naukowego IKR[i]BL ukazała się książka KALWINIZM I JEDNOTA BRACI CZESKICH W EUROPIE ŚRODKOWEJ I ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Autorem opracowania jest prof. Joachim Bahlcke, kierownik Katedry Historii Wczesnonowożytnej na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Tłumaczenia z języka niemieckiego dokonał dr Rafał Kozak. Zapraszamy do księgarni.


 

0001

 

Nakładem Wydawnictwa Naukowego IKR[i]BL ukazała się tom monograficzny Пётр Бицилли: диалог на перекрёстке культур. Zapraszamy do księgarni.

 


UT

 

Zapraszamy do zakupu najnowszego dwujęzycznego zbioru poezji znanej autorki siedleckiej Urszuli Tom. Autorem przekładu jest ceniony tłumacz literatury polskiej na język czeski František Všetička.

 

 

Uncategorized

Boże Narodzenie 2017

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia, pomyślności i wielu sukcesów w Nowym Roku
życzy członkom, przyjaciołom i sympatykom Instytutu

– Zarząd Główny IKRiBL

Workshop_of_Rembrandt_001

(Rembrandt: Pokłon pasterzy, 1646)
„W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo Ciałem się stało,
i mieszkało między nami”.
 (Franciszek Karpiński)
Uncategorized

„…jak pies…” O psie w literaturze, kulturze i języku

INSTYTUT KULTURY REGIONALNEJ I BADAŃ LITERACKICH
FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO. STOWARZYSZENIE

zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

„…jak pies…”

O psie w literaturze, kulturze i języku

6-7 VI 2018

Wersal Siedlecki
ul. Łukowska 74, 08-110 Siedlce

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która poświęcona jest kulturowym wizerunkom psa (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

1280px-Landseer_Edwin-Old_Shepherds_Chief_Mourner_1837
Edwin Landseer: The Old Shepherd’s Chief Mourner (1837)

Problemy szczegółowe:

1/ Pies w literaturze (pies jako bohater literacki; literacki portret psa; znaczenie psa w biografii pisarzy)
2/ Pies w języku (językowy obraz psa; pies i frazeologia; pies w przysłowiach; etymologia i semantyka psich imion)
3/ Pies w sztuce (malarska symbolika psa; pies w kulturze popularnej [muzyka, film]; pies w sztuce ludowej)
4/ Pies  w Internecie (mem z psem; portale i fora dla psiarzy; pies kontra kot i inne zwierzęta)
5/ Rasy psów; anatomia i fizjologia psa; psie choroby
6/ Pies i rywalizacja (sport i rekreacja)
7/ Pies jako opiekun, terapeuta, „policjant” i myśliwy; inteligencja oraz psychologia i mowa ciała psa
8/ Pies w historii, polityce, legendach i religiach (pies w kulturach starożytnych, historia psa)
9/ Mile widziane inne problemy związane z psem
 Efektem konferencji będzie recenzowany tom monograficzny
Języki konferencji: język polski i pozostałe języki słowiańskie oraz język angielski
Komitet organizacyjny:
dr Ewa Borkowska, dr hab. Andrzej Borkowski, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak,
dr Marek Jastrzębski,  mgr Luiza Karaban, dr Barbara Stelingowska, mgr Barbara Szostek

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -> POBIERZ formularz-zgłoszeniowy-pies(1)

Uncategorized

Jerzy Kozarzewski – poezje

Z przyjemnością informujemy, że w naszym wydawnictwie ukazał się dwujęzyczny tomik poetycki Jerzego Kozarzewskiego Jedlové jmelí / Jodłowa jemioła. Překlad / Tłumaczenie František Všetička, Wydawnictwo IKR[i]BL, Siedlce 2017. Zapraszamy do księgarni.

Potok
tenká nejtenčí nit
z hbitých prstů přadleny
světlo prostoru
usebrané v sladký tekutý med
dotek konvalinek rozvitých z čisté běli
a obejmutí horoucí červení máků
šelest převracené brázdy
uplývající od radlice vnikající do země
dusot koní vezoucích svatební společnost
ukrytí poznání pod spuštěné oční víčko
pronesení lidství vězeňskou celou
obyčejná statečnost dobytá na bázni ze zla
trpělivost vybojovaná v potyčkách s nechutí
seknutí odhalující narušenou vidlici
děkovný zpěv beze slov
očišťující slzy
to
naše mluva
čistý potok
pít dosyta
vejít do vln – plynout – vykoupat se
odpočinout


Potok
cienka najcieńsza nić
z biegłych palców prządki
światło przestrzeni
zgarnięte w miodową patokę
dotyk konwalii wywitych z czystej bieli
i osaczenie gorącą czerwienią maków
chrobot odkładanej skiby
uciekający od lemiesza wpieranego w ziemię
tętent koni wiozących weselną gromadę
zamknięcie poznania pod opuszczoną powieką
przeniesienie człowieczeństwa przez więzienne cele
zwyczajne męstwo zdobyte na bojaźni zła
cierpliwość wywalczona w utarczkach ze zniechęceniem
cięcie odsłaniające skażony oścień
śpiew dziękczynny bez słów
łzy oczyszczające
to
mowa nasza
potok czysty
pić do woli
schodzić w nurt – płynąć – skąpać się
oddychać

0001

Uncategorized

Oswald Spengler i Słowianie

Ilustracja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oswald_Spengler

Instytut Literatury Światowej im. A. M. Gorkiego

Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja)

oraz

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich

im. Franciszka Karpińskiego

w Siedlcach (Polska)

 

zapraszają na Międzynarodowe Seminarium Naukowe

OSWALD SPENGLER I SŁOWIANIE:

RECEPCJA, WPŁYWY, PROROCTWA

10-11 maja 2018 roku

Seminarium planowane jest z okazji stulecia pierwszego wydania Zmierzchu Zachodu i początków wpływu tego epokowego dzieła na europejską filozofię i myśli estetyczną.

Proponujemy pod rozwagę następujące problemy:

  • Oswald Spengler i historiozofia symbolizmu / lub modernizmu
  • Spenglerowskie koncepty literatury światowej i ich potencjał międzynarodowy we współczesnej myśli naukowej
  • Oswald Spengler i dzisiejsza Europa: od koncepcji kryzysu do kryzysów rzeczywistych
  • Zmierzch Zachodu jako dzieło epokowe ХХ wieku
  • Oswald Spengler i filozofia Słowian
  • Oswald Spengler i Rosja ХХ wieku (filozofia, literatura, estetyka)
  • Aspekty polityczne filozofii Oswalda Spenglera we współczesnym odczytaniu.

Proponowane problemy nie wykluczają refleksji i dyskusji nad innymi zagadnieniami.

Seminarium odbędzie się w Siedlcach (Polska) w kompleksie konferencyjnym hotelu Wersal siedlecki http://wersal.net.pl/, w którym uczestnicy mogą zarezerwować noclegi (85 PLN (20 Euro) za dobę ze śniadaniem).

Opłata konferencyjna – 85 Euro (350 PLN) obejmuje wydatki na wyżywienie w czasie konferencji, uroczystą kolację, publikację i wysyłkę materiałów.

Numer konta bankowego: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW

Zgłoszenia (wypełniony formularz) będą przyjmowane do 15 kwietnia 2018 roku na adres: as1981@op.pl


Zgłoszenie udziału w konferencji międzynarodowej

OSWALD SPENGLER I SŁOWIANIE:

RECEPCJA, WPŁYWY, PROROCTWA

10-11 maja 2018 roku

Formularz Spengler (pol)

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dina Magomiedowa (IMLI,Moskwa)

Wadim Połonskij (IMLI,Moskwa)

Andrzej Borkowski (IKRiBL, Siedlce)

Roman Mnich (IKRiBL, Siedlce)

Danuta Szymonik (IKRiBL, Siedlce)

Sekretarz: Joanna Siepietowska as1981@op.pl

 

 

 

 

 

Uncategorized

Podkarpacie literackie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”

(Rzeszów – Przemyśl, 24 – 26 kwietnia 2018 r.)

Szanowni Państwo,

w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową: Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków, którą zwieńczy monografia poświęcona pisarzom związanym z południowo-wschodnią Polską. Inicjatywa ta wynika z faktu, że w ostatnich latach zaobserwować można wyraźny wzrost zainteresowania literaturą regionalną. W humanistyce polskiej nie istnieje, niestety, monografia na temat pisarzy Podkarpacia, która byłaby aktualna i szeroko zakrojona, chociaż podejmowano próby idące w tym kierunku, czego świadectwem jest, na przykład, książka Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej (red. Stefania Kostrzewska-Kratochwilowa). Wnikliwy ogląd historyczny potwierdza, że z południowo-wschodniej Polski wywodzi się wielu liczących się w literaturze polskiej twórców, którzy często nie są kojarzeni z tym regionem geograficznym. We wszystkich epokach pojawiają się znaczący pisarze, których lata młodzieńcze lub dojrzałe związane były z Ziemią Rzeszowską czy też Ziemią Przemyską. Spośród najbardziej uznanych wypada wymienić choćby kilku: Wincentego Kadłubka, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Stanisława Orzechowskiego, Ignacego Krasickiego, Hugona Kołłątaja, Aleksandra Fredrę, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliana Przybosia, Andrzeja Stasiuka.

Bogactwo materiału literackiego zakreślonego tematem planowanej konferencji z pewnością zainspiruje osoby nią zainteresowane do przedstawienia istotnych studiów i prac badawczych. Organizatorzy konferencji oczekują, że wygłoszone referaty będą ogniskować się wokół zagadnień historycznoliterackich i biograficznych. Pomysłodawcy planowanego spotkania naukowego zakładają, że wystąpienia konferencyjne obejmą niemal cały horyzont dziejowy literatury polskiej; sugerowane ramy czasowe tematu badań stanowi z jednej strony wiek XII, z drugiej zaś obecne stulecie.

Rzeszów i Przemyśl to miasta celowo wybrane na miejsca obrad planowanej konferencji. Stolica Podkarpacia jest największym i najważniejszym ośrodkiem akademickim w tym regionie, z kolei tradycje humanistyczne Przemyśla sięgają czasów średniowiecza, co w sposób oczywisty określa nadrzędną rolę  tych miast w planowym zjeździe badawczym. Konferencja Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków nie jest jednak wyłącznie przedsięwzięciem lokalnym. Jej współorganizatorami będą instytucje kulturalne, oświatowe i samorządowe województwa podkarpackiego. Swe wsparcie dla konferencji zadeklarowały także inne ośrodki akademickie w kraju, m.in.: UMCS, UJ i UwB, co zapowiada, że będzie to znaczące wydarzenie naukowe w skali całego kraju. Mamy nadzieję, że tematyka konferencji i jej ranga ogólnopolska zachęci Państwa do udziału w zaplanowanym na kwiecień 2018 roku spotkaniu naukowym.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń konferencja odbywać się będzie równolegle w Rzeszowie i Przemyślu.

Proponowane przez organizatorów obszary badawcze dołączamy do zaproszenia. Zgłoszenia prosimy kierować na poniższe adresy:

dr Jolanta Kowal (konkret73@wp.pl)

dr Grzegorz Trościński (gtroscinski@interia.pl)

ORGANIZATORZY

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

HONOROWY PATRONAT NAUKOWY

Prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Andrzej Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Ludwika Szczerbicka-Ślęk (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA WSPIERAJĄCE

Centrum Kulturalne w Przemyślu

Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

Jasielski Dom Kultury

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Muzeum Historyczne w Sanoku

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Przemyska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska

Teatr Maska w Rzeszowie

Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” Stały Niezawodowy Teatr z siedzibą na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu

Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej im. Ks. Franciszka Nicałka

Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Towarzystwo Przyjaciół Markowej – Zagroda Muzeum w Markowej

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie