Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Seminarium poświęcone polskiej awangardzie

Zapraszamy do zgłaszania się na Seminarium Naukowe ph. Polska awangarda literacka. Idee – formy – konteksty europejskie, poświęconej problemom awangardy literackiej w Polsce widzianej z perspektywy XXI wieku.

Oczekujemy referatów dotyczących historii awangardy polskiej w pierwszych dekadach minionego stulecia oraz ponowień i nawiązań do niej po roku 1939.
Sugerujemy następujące kręgi problemowe:
1) weryfikacja awangardowej twórczości lat międzywojennych i jej ówczesnej recepcji;
2) interpretacja zjawisk neoawangardowych;
3) opis związków literatury współczesnej z teorią i praktyką awangardy historycznej;
4) opis związków literatury polskiej z awangardą europejską;
5) opis recepcji i rezonansu polskich idei awangardowych za granicą;
6) praktyka translatorska i strategie przekładu obcojęzycznych tekstów awangardowych na polski;
7) awangarda w kulturze językowych mniejszości narodowych (białoruski, ukraiński, litewski, jidysz, pogranicze czesko-słowackie i niemieckie);
8) obcojęzyczne awangardowe teksty polskich twórców tworzących za granicą.
Zaproszenie na seminarium do pobrania tutaj.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.
Kazimir_Malevich_-_'Suprematist_Composition',_1916