Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Konferencja w Łomży

W konferencji językoznawczej z cyklu „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów”, która odbyła się w dniach 22-25 lipca 2014 r. uczestniczyło 15. profesorów, 5. doktorów i 6. magistrów z 11. ośrodków naukowych w kraju: Białegostoku, Gdańska, Bydgoszczy, Warszawy, Olsztyna, Lublina, Koszalina, Opola, Siedlec, Ostrołęki i Łomży. Uczestnicy konferencji wygłosili w sumie 24 referaty. W łomżyńskiej konferencji wziął także udział przedstawiciel IKRiBL, dyrektor Centrum Badań Naukowych – Łukasz A. Wawryniuk. Wygłosił on razem ze swoim promotorem, dr hab. Joanną Kuć referat pt. Cechy gwarowe XIX-wiecznych aktów notarialnych z terenu Podlasia.

Co roku organizatorem konferencji jest Towarzystwo Kultury Języka-Oddział w Łomży.

Zdjęcia z konferencji do obejrzenia tutaj.

PROGRAM KONFERENCJI – kliknij i pobierz

Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Polska – Rosja. Stosunki sąsiedzkie: stan obecny i perspektywy

Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Ośrodek Bezpieczeństwa Narodowego i Obronności Centrum Badań Naukowych Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego zapraszają do udziału w międzynarodowym seminarium naukowym na temat: PolskaRosja. Stosunki sąsiedzkie: stan obecny i perspektywy. Honorowy patronat nad naszym seminarium objął prof. zw.dr hab. Stanisław Koziej  Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Patronat

Dynamika zmian we współczesnych stosunkach międzynarodowych zarówno w wymiarze narodowym, regionalnym jak i globalnym, w istotny sposób determinuje obecny i przyszły kształt relacji pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską. Stan stosunków polsko-rosyjskich ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia obu państw, ale również w szerszej perspektywie, leży w interesie Europy i świata. Wzajemne relacje obarczone są licznymi, trudnymi doświadczeniami historycznymi, ale jednocześnie istnieją płaszczyzny konstruktywnwgo dialogu i współpracy, mimo spornych kwestii.

Polska i Rosja Czytaj dalej „Polska – Rosja. Stosunki sąsiedzkie: stan obecny i perspektywy”