Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Horyzonty dydaktyki polonistycznej

To tytuł nowego cyklu seminarium organizowanego przez Zakład Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z Instytutem Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Tematem I Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego będzie Literatura dawna w dydaktyce szkolnej. Odbędzie się ono 4 czerwca br.
Współczesne kształcenie polonistyczne podlega ciągłym przeobrażeniom. Jest to spowodowane przemianami kulturowymi zachodzącymi w dużej mierze na skutek intensywnie rozwijających się technologii informacyjno-komunikacyjnych. Otaczającą rzeczywistość zdominowały przekazy multimedialne. Sfera multimediów oddziałuje na tekst literacki i jego odbiór, skłania do nawiązania dialogu pomiędzy różnymi tekstami kultury, kształtuje język, co wymusza reorganizację procesu kształcenia polonistycznego i prowadzi do ponownego zdefiniowania przedmiotu język polski. Cykl seminariów naukowych Horyzonty dydaktyki polonistycznej koncentruje się na zagadnieniach kształcenia przyszłych nauczycieli polonistów oraz różnych aspektach współczesnej edukacji humanistycznej w szkole. Założeniem organizatorów jest badanie wielowymiarowości przedmiotu język polski i analizowanie wymagań, którym musi obecnie sprostać nauczyciel. Dlatego zaproszenie do udziału w seminariach jest kierowane do badaczy różnych dyscyplin: literaturoznawców, językoznawców, logopedów, historyków i teoretyków literatury, historyków i historyków sztuki, pedagogów i psychologów, kulturoznawców oraz medioznawców.
matematyk

Czytaj dalej „Horyzonty dydaktyki polonistycznej”