Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Konferencja w Łomży

W konferencji językoznawczej z cyklu „Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia na tle innych regionów”, która odbyła się w dniach 22-25 lipca 2014 r. uczestniczyło 15. profesorów, 5. doktorów i 6. magistrów z 11. ośrodków naukowych w kraju: Białegostoku, Gdańska, Bydgoszczy, Warszawy, Olsztyna, Lublina, Koszalina, Opola, Siedlec, Ostrołęki i Łomży. Uczestnicy konferencji wygłosili w sumie 24 referaty. W łomżyńskiej konferencji wziął także udział przedstawiciel IKRiBL, dyrektor Centrum Badań Naukowych – Łukasz A. Wawryniuk. Wygłosił on razem ze swoim promotorem, dr hab. Joanną Kuć referat pt. Cechy gwarowe XIX-wiecznych aktów notarialnych z terenu Podlasia.

Co roku organizatorem konferencji jest Towarzystwo Kultury Języka-Oddział w Łomży.

Zdjęcia z konferencji do obejrzenia tutaj.

PROGRAM KONFERENCJI – kliknij i pobierz