Uncategorized

Manfred Richter: Jan Amos Komeński. Zarys życia i działalności

Nakładem Wydawnictwa IKRiBL ukazała się książka dr. Manfreda Richtera Jan Amos Komeński. Zarys życia i działalności. Publikacja ta stanowi cenny wkład w badania komeniologiczne w Polsce.

komen

Dzięki biografii Manfreda Richtera poznajemy Komeńskiego nie tylko jako teologa protestanckiego, pedagoga, działacza kościelnego, oświatowego czy politycznego, lecz również jako odpowiedzialnego obywatela Rzeczypospolitej i Wielkiego Europejczyka, który wierzył w możliwość integracji wspólnoty ludzkiej.

(prof. Bogusław Milerski)