Uncategorized

Międzynarodowa konferencja naukowa „Kot w literaturze i kulturze”

„Kot w literaturze i kulturze”

Siedlce, 8-9 VI  2017

cat-1686730_960_720

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest kulturowym wizerunkom kota w tekstach kultury (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

KLIK -> STRONA KONFERENCJI <- KLIK

Problemy szczegółowe:

1/ Kot w literaturze (literatura dla dzieci i młodzieży; literacki wizerunek kota; znaczenie kota w biografii pisarzy)

2/ Kot w języku (językowy obraz kota; kot i frazeologia; kot w przysłowiach; etymologia i semantyka kocich imion)

3/ Kot w sztuce (malarska symbolika kota; kot w kulturze popularnej [muzyka, film]; kot w sztuce ludowej)

4/ Kot w Internecie (mem z kotem, lolcat jako zjawisko socjojęzykowe, portale i fora dla kociarzy, Kotbook jako medium społecznościowe)

5/ Kot w nauce (gatunki kotów; anatomia kotów; kocie choroby; psychologia i mowa ciała kota; felinoterapia jako metoda lecznicza)

6/ Kot w historii, legendach i wierzeniach (kot w kulturach starożytnych – kot święty i przeklęty; historia kota)

Komitet organizacyjny:
dr Marek Jastrzębski
dr Ewa Borkowska
mgr Maria Długołęcka-Pietrzak
mgr Luiza Karaban
mgr Irena Żukowska

Komitet naukowy: dr hab. Danuta Szymonik, dr hab. Sławomir Sobieraj, prof. dr hab. Vasili Siankevich, dr hab. Adrzej Borkowski

formularz zgłoszeniowy -> POBIERZ<- formularz zgłoszeniowy

feet-1459485_960_720

ZAPRASZAMY! 🙂

Uncategorized

Międzynarodowa konferencja naukowa „Teoria i historia ekfrazy: podsumowanie i perspektywy badawcze”

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich

im. Franciszka Karpińskiego

Kijowski Uniwersytet Narodowy imienia Tarasa Szewczenki

Grodzieński Uniwersytet imienia Janki Kupały

secrets-2023648_960_720

Międzynarodowa konferencja naukowa

Teoria i historia ekfrazy:

podsumowanie i perspektywy badawcze

Szanowni Państwo

25-26 maja 2017

W Siedlcach będzie miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problemowi „ekfrazy” i „ekfrastyczności” w kulturze. Spotkanie odbędzie się w piętnastą rocznicę wydania zbioru tekstów z lozańskiego sympozjum Экфрасис в русской литературе (2002) pod redakcją Leonida Hellera. Swoje zadania organizatorzy konferencji widzą w tym, aby dokonać wstępnej oceny dotychczasowych badań nad tym zjawiskiem, jak też nakreślić dalszą perspektywy dociekań naukowych.

Proponujemy dyskusję nad

następującymi problemami podczas konferencji:

Ekfraza jako problem teorii i metodologii badań

– zbiór prac z lozańskiego sympozjum Экфрасис в русской литературе: jego rezonans oraz badany obszar

– ekfraza – pojęcie i termin

– ekfraza jako przedmiot badań: rola Erwina Panofskiego w konstruowaniu współczesnej teorii ekfrazy; idee Nelsona Goodmana, Jamesa Heffernana, Williama T. Mitchella w XXI wieku: perspektywy i główne kierunki badań nad „ekfrastycznością”

– ekfraza w kontekście intermedialności: podobieństwa i różnice badawcze

– ekfraza i problem wizualności w literaturze i sztuce

Kulturowo-historyczne formy ekfrazy

– typy ekfrastycznych oddziaływań: muzyka, teatr, architektura, kino…

– ewolucja ekfrazy od typu opisu w poezji antycznej do synestetycznej sztuki XX i XXI w.

– gatunki ekfrastyczne w literaturze XX w. i najnowszej

– religijne wymiary ekfrazy

Przedstawione kwestie nie wykluczają innych potencjalnych ujęć problemu ekfrazy i ekfrastyczności w kulturze.

Opłata konferencyjna wynosi 85 Euro (350 zł) i zawiera w sobie opłatę za wyżywienie w czasie konferencji, uroczystą kolację oraz publikację tomu monograficznego i jego wysyłkę do autorów i bibliotek. Spotkanie odbędzie się w kompleksie konferencyjnym: „Wersal Siedlecki” http://wersal.net.pl/, gdzie uczestnicy mogą zarezerwować pobyt dla siebie (cena pokoju – 85 złotych za dobę ze śniadaniem).

Zgłoszenia prosimy nadsyłać (wypełniony formularz) do 1 maja 2017 r. na adres: as1981@op.pl

Komitet organizacyjny

Tatiana Autuchowycz
Tatiana Bowsuniwska
Joanna Siepietowska

formularz zgłoszeniowy -> POBIERZ <- formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy:

logo_ikribl-1                  kkkk                dfgdgfdg

Uncategorized

Międzynarodowa konferencja naukowa: „Galicja 1916: plus/minus dziesięć lat”

0021
Stanisław Majerski (1852-1926): Galicya. Źródło: Polona

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich
im. Franciszka Karpińskiego

Kolegium Galicyjskie
(DK-Kolleg: Galizien und multinationales Erbe)

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Ivana Franki w Drohobyczu


Międzynarodowa konferencja naukowa

Galicja 1916: plus/minus dziesięć lat
(przestrzenie dyskursów: historia, literatury, kultury, języki)

Języki robocze konferencji: ukraiński, niemiecki, polski, angielski

Szanowni Państwo

20-21 kwietnia 2017 r.
w Siedlcach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona historii, kulturze oraz literaturze Galicji w latach 1906-1926. Obrady i dyskusje planowane są wokół zagadnień związanych z historią I wojny światowej, rozpadem Imperium Austro-Węgierskiego oraz powstaniem nowych państw i granic w Europie tego czasu. Organizatorzy szczególną uwagę pragną poświęcić literaturze i kulturze Galicji w wyżej wskazanym dwudziestoleciu.
W imieniu komitetu organizacyjnego
Prof. dr hab. Alois Woldan
Prof. dr hab. Włodzimierz Kiemiń
Dr hab. Roman Mnich, prof. UPH
Dr hab. Andrzej Borkowski

POBIERZ -> FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <- POBIERZ