Uncategorized

Boże Narodzenie 2017

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia, pomyślności i wielu sukcesów w Nowym Roku
życzy członkom, przyjaciołom i sympatykom Instytutu

– Zarząd Główny IKRiBL

Workshop_of_Rembrandt_001

(Rembrandt: Pokłon pasterzy, 1646)
„W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano!
Cóż jest, czym był otoczony?
Bydło, pasterze i siano.
Ubodzy, was to spotkało,
Witać Go przed bogaczami!
A Słowo Ciałem się stało,
i mieszkało między nami”.
 (Franciszek Karpiński)
Uncategorized

„…jak pies…” O psie w literaturze, kulturze i języku

INSTYTUT KULTURY REGIONALNEJ I BADAŃ LITERACKICH
FRANCISZKA KARPIŃSKIEGO. STOWARZYSZENIE

zaprasza do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

„…jak pies…”

O psie w literaturze, kulturze i języku

6-7 VI 2018

Wersal Siedlecki
ul. Łukowska 74, 08-110 Siedlce

Serdecznie zapraszamy do udziału w sesji, która poświęcona jest kulturowym wizerunkom psa (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

1280px-Landseer_Edwin-Old_Shepherds_Chief_Mourner_1837
Edwin Landseer: The Old Shepherd’s Chief Mourner (1837)

Problemy szczegółowe:

1/ Pies w literaturze (pies jako bohater literacki; literacki portret psa; znaczenie psa w biografii pisarzy)
2/ Pies w języku (językowy obraz psa; pies i frazeologia; pies w przysłowiach; etymologia i semantyka psich imion)
3/ Pies w sztuce (malarska symbolika psa; pies w kulturze popularnej [muzyka, film]; pies w sztuce ludowej)
4/ Pies  w Internecie (mem z psem; portale i fora dla psiarzy; pies kontra kot i inne zwierzęta)
5/ Rasy psów; anatomia i fizjologia psa; psie choroby
6/ Pies i rywalizacja (sport i rekreacja)
7/ Pies jako opiekun, terapeuta, „policjant” i myśliwy; inteligencja oraz psychologia i mowa ciała psa
8/ Pies w historii, polityce, legendach i religiach (pies w kulturach starożytnych, historia psa)
9/ Mile widziane inne problemy związane z psem
 Efektem spotkania naukowego będzie recenzowany tom monograficzny
Języki: język polski i pozostałe języki słowiańskie oraz język angielski
Komitet organizacyjny:
dr Ewa Borkowska, dr hab. Andrzej Borkowski, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak,
dr Marek Jastrzębski,  mgr Luiza Karaban, dr Barbara Stelingowska, mgr Barbara Szostek, mgr Mariusz Chodowiec

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY -> POBIERZ formularz-zgłoszeniowy-pies(1)