Uncategorized

Jerzy Kozarzewski – poezje

Z przyjemnością informujemy, że w naszym wydawnictwie ukazał się dwujęzyczny tomik poetycki Jerzego Kozarzewskiego Jedlové jmelí / Jodłowa jemioła. Překlad / Tłumaczenie František Všetička, Wydawnictwo IKR[i]BL, Siedlce 2017. Zapraszamy do księgarni.

Potok
tenká nejtenčí nit
z hbitých prstů přadleny
světlo prostoru
usebrané v sladký tekutý med
dotek konvalinek rozvitých z čisté běli
a obejmutí horoucí červení máků
šelest převracené brázdy
uplývající od radlice vnikající do země
dusot koní vezoucích svatební společnost
ukrytí poznání pod spuštěné oční víčko
pronesení lidství vězeňskou celou
obyčejná statečnost dobytá na bázni ze zla
trpělivost vybojovaná v potyčkách s nechutí
seknutí odhalující narušenou vidlici
děkovný zpěv beze slov
očišťující slzy
to
naše mluva
čistý potok
pít dosyta
vejít do vln – plynout – vykoupat se
odpočinout


Potok
cienka najcieńsza nić
z biegłych palców prządki
światło przestrzeni
zgarnięte w miodową patokę
dotyk konwalii wywitych z czystej bieli
i osaczenie gorącą czerwienią maków
chrobot odkładanej skiby
uciekający od lemiesza wpieranego w ziemię
tętent koni wiozących weselną gromadę
zamknięcie poznania pod opuszczoną powieką
przeniesienie człowieczeństwa przez więzienne cele
zwyczajne męstwo zdobyte na bojaźni zła
cierpliwość wywalczona w utarczkach ze zniechęceniem
cięcie odsłaniające skażony oścień
śpiew dziękczynny bez słów
łzy oczyszczające
to
mowa nasza
potok czysty
pić do woli
schodzić w nurt – płynąć – skąpać się
oddychać

0001

Uncategorized

Oswald Spengler i Słowianie

Ilustracja

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oswald_Spengler

Instytut Literatury Światowej im. A. M. Gorkiego

Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja)

oraz

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich

im. Franciszka Karpińskiego

w Siedlcach (Polska)

 

zapraszają na Międzynarodowe Seminarium Naukowe

OSWALD SPENGLER I SŁOWIANIE:

RECEPCJA, WPŁYWY, PROROCTWA

10-11 maja 2018 roku

Seminarium planowane jest z okazji stulecia pierwszego wydania Zmierzchu Zachodu i początków wpływu tego epokowego dzieła na europejską filozofię i myśli estetyczną.

Proponujemy pod rozwagę następujące problemy:

  • Oswald Spengler i historiozofia symbolizmu / lub modernizmu
  • Spenglerowskie koncepty literatury światowej i ich potencjał międzynarodowy we współczesnej myśli naukowej
  • Oswald Spengler i dzisiejsza Europa: od koncepcji kryzysu do kryzysów rzeczywistych
  • Zmierzch Zachodu jako dzieło epokowe ХХ wieku
  • Oswald Spengler i filozofia Słowian
  • Oswald Spengler i Rosja ХХ wieku (filozofia, literatura, estetyka)
  • Aspekty polityczne filozofii Oswalda Spenglera we współczesnym odczytaniu.

Proponowane problemy nie wykluczają refleksji i dyskusji nad innymi zagadnieniami.

Seminarium odbędzie się w Siedlcach (Polska) w kompleksie konferencyjnym hotelu Wersal siedlecki http://wersal.net.pl/, w którym uczestnicy mogą zarezerwować noclegi (85 PLN (20 Euro) za dobę ze śniadaniem).

Opłata konferencyjna – 85 Euro (350 PLN) obejmuje wydatki na wyżywienie w czasie konferencji, uroczystą kolację, publikację i wysyłkę materiałów.

Numer konta bankowego: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW

Zgłoszenia (wypełniony formularz) będą przyjmowane do 15 kwietnia 2018 roku na adres: as1981@op.pl


Zgłoszenie udziału w konferencji międzynarodowej

OSWALD SPENGLER I SŁOWIANIE:

RECEPCJA, WPŁYWY, PROROCTWA

10-11 maja 2018 roku

Formularz Spengler (pol)

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Dina Magomiedowa (IMLI,Moskwa)

Wadim Połonskij (IMLI,Moskwa)

Andrzej Borkowski (IKRiBL, Siedlce)

Roman Mnich (IKRiBL, Siedlce)

Danuta Szymonik (IKRiBL, Siedlce)

Sekretarz: Joanna Siepietowska as1981@op.pl

 

 

 

 

 

Uncategorized

Podkarpacie literackie

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”

(Rzeszów – Przemyśl, 24 – 26 kwietnia 2018 r.)

Szanowni Państwo,

w dniach 24-26 kwietnia 2018 roku Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową: Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków, którą zwieńczy monografia poświęcona pisarzom związanym z południowo-wschodnią Polską. Inicjatywa ta wynika z faktu, że w ostatnich latach zaobserwować można wyraźny wzrost zainteresowania literaturą regionalną. W humanistyce polskiej nie istnieje, niestety, monografia na temat pisarzy Podkarpacia, która byłaby aktualna i szeroko zakrojona, chociaż podejmowano próby idące w tym kierunku, czego świadectwem jest, na przykład, książka Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej (red. Stefania Kostrzewska-Kratochwilowa). Wnikliwy ogląd historyczny potwierdza, że z południowo-wschodniej Polski wywodzi się wielu liczących się w literaturze polskiej twórców, którzy często nie są kojarzeni z tym regionem geograficznym. We wszystkich epokach pojawiają się znaczący pisarze, których lata młodzieńcze lub dojrzałe związane były z Ziemią Rzeszowską czy też Ziemią Przemyską. Spośród najbardziej uznanych wypada wymienić choćby kilku: Wincentego Kadłubka, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Stanisława Orzechowskiego, Ignacego Krasickiego, Hugona Kołłątaja, Aleksandra Fredrę, Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Juliana Przybosia, Andrzeja Stasiuka.

Bogactwo materiału literackiego zakreślonego tematem planowanej konferencji z pewnością zainspiruje osoby nią zainteresowane do przedstawienia istotnych studiów i prac badawczych. Organizatorzy konferencji oczekują, że wygłoszone referaty będą ogniskować się wokół zagadnień historycznoliterackich i biograficznych. Pomysłodawcy planowanego spotkania naukowego zakładają, że wystąpienia konferencyjne obejmą niemal cały horyzont dziejowy literatury polskiej; sugerowane ramy czasowe tematu badań stanowi z jednej strony wiek XII, z drugiej zaś obecne stulecie.

Rzeszów i Przemyśl to miasta celowo wybrane na miejsca obrad planowanej konferencji. Stolica Podkarpacia jest największym i najważniejszym ośrodkiem akademickim w tym regionie, z kolei tradycje humanistyczne Przemyśla sięgają czasów średniowiecza, co w sposób oczywisty określa nadrzędną rolę  tych miast w planowym zjeździe badawczym. Konferencja Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków nie jest jednak wyłącznie przedsięwzięciem lokalnym. Jej współorganizatorami będą instytucje kulturalne, oświatowe i samorządowe województwa podkarpackiego. Swe wsparcie dla konferencji zadeklarowały także inne ośrodki akademickie w kraju, m.in.: UMCS, UJ i UwB, co zapowiada, że będzie to znaczące wydarzenie naukowe w skali całego kraju. Mamy nadzieję, że tematyka konferencji i jej ranga ogólnopolska zachęci Państwa do udziału w zaplanowanym na kwiecień 2018 roku spotkaniu naukowym.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń konferencja odbywać się będzie równolegle w Rzeszowie i Przemyślu.

Proponowane przez organizatorów obszary badawcze dołączamy do zaproszenia. Zgłoszenia prosimy kierować na poniższe adresy:

dr Jolanta Kowal (konkret73@wp.pl)

dr Grzegorz Trościński (gtroscinski@interia.pl)

ORGANIZATORZY

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

HONOROWY PATRONAT NAUKOWY

Prof. dr hab. Józef Bachórz (Uniwersytet Gdański)

Prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Andrzej Sulikowski (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. dr hab. Ludwika Szczerbicka-Ślęk (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Maria Wichowa (Uniwersytet Łódzki)

INSTYTUCJE I STOWARZYSZENIA WSPIERAJĄCE

Centrum Kulturalne w Przemyślu

Gminna Biblioteka Publiczna w Niebylcu

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

Jasielski Dom Kultury

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Muzeum Historyczne w Sanoku

Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Muzeum – Zamek w Łańcucie

Przemyska Biblioteka Publiczna

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie

Regionalne Towarzystwo Naukowe w Przeworsku

Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego Towarzystwo Przyjaciół Dynowa

Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska

Teatr Maska w Rzeszowie

Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” Stały Niezawodowy Teatr z siedzibą na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu

Towarzystwo Miłośników Ziemi Brzosteckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej im. Ks. Franciszka Nicałka

Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej

Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

Towarzystwo Przyjaciół Markowej – Zagroda Muzeum w Markowej

Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej

Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie