Uncategorized

Wydawnictwo IKRiBL

Antologia poezji uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach. Frapująca gra słowa i obrazu w wykonaniu uzdolnionych literacko uczniów.

Monografia poświęcona edukacji przedszkolnej. Cena 37 zł

Monografia zbiorowa poświęcona problemom współczesnej pedagogiki. Cena 39 zł
Uncategorized

Inskrypcje.Półrocznik 2(17)2021

Rozprawy i szkice

Język i literatura
(od edycji i eksplikacji tekstu do glottodydaktyki)

Notatki – recenzje – dopowiedzenia

Claudia Erdheim – wielogłos

Twórczość

Uncategorized

Wielkanoc

Peter Paul Rubens, Ukrzyżowanie, 1610–1611 (źródło: wikipedia)


Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota:
Rozerwała grobu pęta, ręka święta. Alleluja.
(Franciszek Karpiński)

Zdrowych Świąt życzy członkom, sympatykom i współpracownikom Instytutu –

Zarząd IKRiBL

Uncategorized

Inskrypcje. Półrocznik

I/ Tematyka najbliższych numerów 2022

1/ Bohater literacki wobec kwestii wielojęzyczności i wielokuturowości, zeszyt 1, 2022. Teksty należy nadsyłać do końca czerwca 2022.

2/ Śmierć i narodziny, zeszyt 2, 2022. Teksty należy nadsyłać do 15 października 2022.

„Inskrypcje” – czasopismo naukowe z Listy MEiN – 20 p.

Uncategorized

Smoki, węże, krokodyle… Konferencja

źródło pixabay

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

SMOKI, WĘŻE, KROKODYLE…

Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach

10. 10. 2022

MSCDN Siedlce

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest literackim i kulturowym wizerunkom gadów (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Problemy szczegółowe:

  • Gady  w literaturze (gad  jako bohater literacki; literackie portrety gadów; znaczenie gadów w biografii pisarzy)
  • Gady w języku (językowy obraz gadów; gady i frazeologia; gady w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw gadów)
  • Gady  w sztuce (malarska symbolika gadów; gady  w kulturze popularnej [muzyka, film, fotografia]; gady w sztuce ludowej)
  • Gady w Internecie (memy z gadami; blogi o gadach)
  • Gady  w legendach i religiach
  • Gady  w kulturach starożytnych, historia gadów
  • Inne problemy związane z tematyką konferencji.

Języki konferencji: język polski i inne języki słowiańskie oraz język angielski

Organizatorzy: 

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Towarzystwo Kultury Języka (Oddział Siedlecki)

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

Studenckie Koło Naukowe Komparatystyki Literackiej, Teatru i Form Audiowizualnych IJiL UPH

Współpraca:

MSCDN w Siedlcach

Komitet Organizacyjny:

dr Ewa Borkowska, dr Marek Jastrzębski, dr Marcin Pliszka
dr Barbara Stelingowska, mgr Luiza Słuszniak, mgr Joanna Madej-Borychowska
mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, lic. Adam Pasek

Komitet Naukowy:

dr hab. Roman Bobryk, dr hab. Andrzej Borkowski, dr hab. Elżbieta M. Kur
dr hab. Ksenia Olkusz, dr hab. Sławomir Sobieraj
dr hab. Danuta Szymonik, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka
dr hab. Andrzej Antoni Wawryniuk

Wpisowe (wyżywienie i publikacja – rozdział w monografii w wydawnictwie z I poziomu MEiN – 20 p.): 370 zł. (90 euro – dla osób spoza Polski)

Numer konta bankowego IKRiBL: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres:  ikribl@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:  03. 10. 2022 r.

** Organizatorzy na dzień dzisiejszy przewidują obrady stacjonarne. W przypadku niemożności zrealizowania sesji w trybie stacjonarnym ze względu na pandemię COVID 19 organizatorzy przewidują obrady on-line.