Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Zaproszenie na seminarium SACRUM i SZTUKA

Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Seminarium Naukowym z cyklu „Sacrum i sztuka” pod hasłem Święte i święci – kult i wizerunek świętych w tekstach kultury.

Przede wszystkim do czynnego udziału zapraszamy specjalistów i badaczy różnych tekstów kultury: historyków literatury, historyków sztuki, językoznawców, teologów, muzykologów, dydaktyków, etnografów, folklorystów, znawców filmu, teatrologów, antropologów, muzealników, przedstawicieli nauk społecznych i innych entuzjastów powyższej tematyki.

Zakres tematyczny obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:
– refleksja nad postawą świętości i jej przedstawieniem w różnorodnych tekstach kultury (np. literaturze, sztukach pięknych, muzyce, filmie, tekstach teologicznych, modlitewnikach, różnych przejawach hagiografii, dydaktyki, literaturze dla dzieci, podręcznikach szkolnych, wypowiedziach dziennikarskich i innych);
– świętość – jej obecność jako temat sztuki oraz zagadnienie teologiczne (świętość rozumiana jako wyniesie na ołtarze);
– obrazy i kult osób kanonizowanych i beatyfikowanych.
Seminarium odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2014 r.
 
Szczegóły do pobrania tutaj.
Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.
jnsacrum
Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Horyzonty dydaktyki polonistycznej

To tytuł nowego cyklu seminarium organizowanego przez Zakład Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z Instytutem Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Tematem I Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego będzie Literatura dawna w dydaktyce szkolnej. Odbędzie się ono 4 czerwca br.
Współczesne kształcenie polonistyczne podlega ciągłym przeobrażeniom. Jest to spowodowane przemianami kulturowymi zachodzącymi w dużej mierze na skutek intensywnie rozwijających się technologii informacyjno-komunikacyjnych. Otaczającą rzeczywistość zdominowały przekazy multimedialne. Sfera multimediów oddziałuje na tekst literacki i jego odbiór, skłania do nawiązania dialogu pomiędzy różnymi tekstami kultury, kształtuje język, co wymusza reorganizację procesu kształcenia polonistycznego i prowadzi do ponownego zdefiniowania przedmiotu język polski. Cykl seminariów naukowych Horyzonty dydaktyki polonistycznej koncentruje się na zagadnieniach kształcenia przyszłych nauczycieli polonistów oraz różnych aspektach współczesnej edukacji humanistycznej w szkole. Założeniem organizatorów jest badanie wielowymiarowości przedmiotu język polski i analizowanie wymagań, którym musi obecnie sprostać nauczyciel. Dlatego zaproszenie do udziału w seminariach jest kierowane do badaczy różnych dyscyplin: literaturoznawców, językoznawców, logopedów, historyków i teoretyków literatury, historyków i historyków sztuki, pedagogów i psychologów, kulturoznawców oraz medioznawców.
matematyk

Czytaj dalej „Horyzonty dydaktyki polonistycznej”

Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Niegrzeczne dziewczynki

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego zapraszają do udziału w II międzynarodowym interdyscyplinarnym seminarium naukowym z cyklu Różne odsłony kobiecych światów. Tym razem tematem dyskusji chcemy uczynić Obrazy inności – poszukiwania „niegrzecznych dziewczynek”.

Seminarium odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2013 r.

 

Szczegóły do pobrania tutaj.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.
Informacje dodatkowe do pobrania tutaj.