Uncategorized

Od orła do mysikrólika…

Konferencja Naukowa

owl-3861498_1920

[źródło: pixabay]

„Od orła do mysikrólika.

Ptaki w literaturze, kulturze, języku i mediach”

6-7 VI 2019

Wersal Siedlecki
ul. Łukowska 74, 08-110 Siedlce

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest wizerunkom ptaków w tekstach kultury (literatura, sztuka, język, media). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Problemy szczegółowe:

1/ Ptaki w literaturze (ptak jako bohater literacki; literackie portrety ptaków; znaczenie ptaków w biografii pisarzy)

2/ Ptaki w języku (językowy obraz ptaków; ptaki i frazeologia; ptaki w przysłowiach; etymologia i semantyka ptasich imion)

3/ Ptaki w sztuce (malarska symbolika ptaków; ptaki w kulturze popularnej [muzyka, film]; ptaki w sztuce ludowej)

4/ Ptaki  w Internecie (mem z ptakami; portale i fora dla ornitologów i „ptakologów”; ptaki kontra inne zwierzęta)

5/ Inteligencja oraz psychologia i mowa ciała ptaków.

6/ Ptaki w historii, polityce, legendach i religiach (ptaki w kulturach starożytnych i kulturze współczesnej)

7/ Mile widziane inne problemy związane z tematyką sesji.

Artykuły ukażą się w recenzowanym tomie monograficznym w serii „SAP”.

Formularz zgłoszeniowy: Konferencja PTAKI

* Wpisowe (wyżywienie i publikacja): 350 zł. (85 euro – dla osób spoza Polski)
Numer konta bankowego IKRiBL: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW
Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać na adres:  ikribl@wp.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń i wnoszenia opłaty:  26. 05. 2019 r.
Komitet organizacyjny:
dr hab. Roman Bobryk, dr Ewa Borkowska, dr hab. Andrzej Borkowski, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, dr Marek Jastrzębski, mgr Luiza Karaban, mgr Urszula Markiewicz, dr Barbara Stelingowska, mgr Barbara Szostek, mgr Agata Świderska, mgr Mariusz Chodowiec.

 

 

Uncategorized

Na Święta

Wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie składamy najlepsze życzenia szczęścia i pomyślności na Święta i Nowy Rok.

– Zarząd IKRiBL

 

baby-jesus-3036751_1920

Źródło pixabay

Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów obnażony;

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony.

Wzgardzony – okryty chwałą,

Śmiertelny – Król nad wiekami!…

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.

(Franciszek Karpiński)

Uncategorized

Nowe „Inskrypcje.Półrocznik”

OD REDAKCJI

Drugi tegoroczny numer „Inskrypcji” poświęcony jest zagadnieniom drzewa (lasu) w literaturze i kulturze, problemom tradycji literackiej, jak też wybranym zagadnieniom przekładoznawczym oraz historycznym. Pierwszy zespół tekstów jest pokłosiem sesji naukowej, która odbyła się w Instytucie Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie przy współpracy MSCDN w Siedlcach w dniach 9-10 XI 2017 r. Uczestnicy konferencji mieli okazję zmierzyć się rozległym kręgiem zagadnień, które związane są z kulturotwórczą rolą lasu i drzew:
a/ Drzewo (las) w literaturze (literatura dla dzieci i młodzieży; literacki wizerunek drzewa; znaczenie drzew w biografii pisarzy),
b/ Drzewo (las) w języku (językowy obraz drzewa; drzewo i frazeologia; drzewo w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw drzew),
c/ Drzewo (las) w sztuce (malarska symbolika drzew; drzewo w kulturze popularnej [muzyka, film, Internet]; drzewo w sztuce ludowej),
d/ Drzewo (las) w nauce i przemyśle (gatunki drzew; budowa drzew; choroby drzew; wartość terapeutyczna drzewa; wartość użytkowa drzewa; ochrona drzew),
e/ Drzewo (las) w historii, filozofii, legendach i wierzeniach (drzewo w kulturach starożytnych – święte drzewa; historia drzew).
W obrębie numeru znalazły się również artykuły naukowe poświęcone twórczości znakomitych pisarzy i myślicieli, jak Geoffrey Chaucer, polska poetka Konstancja Benisławska czy też Iwan Franko, a także, w kontekście problemów translatorskich, dziełom filmowym Krzysztofa Kieślowskiego. Zeszyt uzupełniają artykuły o nachyleniu historycznym i społeczno-prawnym.
Siedlce, w listopadzie 2018 r.

okładka

Spis treści:

Katarzyna Smyk: Drzewo w polskiej bajce ludowej: o perspektywach budowania znaczeń w kulturze typu tradycyjnego

Tomasz Olenderek: Metody prezentacji lasu na mapach

Robert Lipelt: Puszcza Karpacka w opisach leśników z przełomu XIX i XX wieku

Luiza Karaban: Las jako przestrzeń mitopoetycka na przykładzie „Ballady w kolorze fioletowym” Wacława Bojarskiego

Joanna Frużyńska: Czasoprzestrzeń lasu w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci

Monika Jasek: Rodzaje przestrzeni leśnej w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

Юлія Вишницька:  Міфосценарне прочитання образу Дерева Життя в романі Володимира Дрозда «Листя землі»

Галина Бітківська: Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів

Joanna Madej-Borychowska: Zakonnice w „Widzeniu o Piotrze Oraczu” Williama Langlanda i „Opowieściach Kanterberyjskich” Geoffreya Chaucera – wyjątek czy norma w klasztorach angielskich w XIV wieku?

Kamila Żukowska: O „najdziwniejszej może książce XVIII wieku”. Analiza „Pieśni sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej w kontekście wybranych zagadnień ówczesnej tradycji religijnej

Галина Сабат: Mандрівкагаличиною у творах Івана Франкa

Rafał Kozak: Historical items in translation of guidebooks on Poland into English

Radosław Maziarz: Potocyzmy w przekładzie audiowizualnym na język hiszpański na przykładzie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Marek Łaski: Zjawisko klientelizmu w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przykładzie pułkownika Stanisława Karola Łużeckiego

Adrian Rosłon: Prawne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej

Andrzej Borkowski: O interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Zioła i ziołolecznictwo w literaturze, kulturze, języku, medycynie…”

Numer dofinansowany z programu „Czasopisma” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo_MKiDN_RP

Uncategorized

CZYŚ TY OSZALAŁA?

Wydawnictwo Laboratorium Literatury IKR[i]BL

wydało powieść wiedeńskiej autorki Claudii Erdheim „CZYŚ TY OSZALAŁA?”.

0001

Zapraszamy do księgarni – Laboratorium Literatury.

https://ikribl.com/laboratorium_literatury/

Książki można zamawiać elektronicznie – ikribl@wp.pl

OD POLSKIEGO WYDAWCY

Claudia Edheim jest autorką, która zasługuje na uwagę polskiego czytelnika z kilku względów. Po pierwsze w swej twórczości ujawnia ona ścisłe związki z wielokulturowymi i wieloetnicznymi kresami I Rzeczypospolitej, kierując swe literackie oraz historiograficzne eksploracje między innymi w stronę zawiłych stosunków etnicznych i wyznaniowych pomiędzy Polakami, Żydami i Ukraińcami w okresie współistnienia tych narodów w obrębie dawnej Galicji. Drugim powodem są względy ściśle artystyczne, gdyż jej proza odznacza się specyficznym ukształtowaniem tworzywa językowego, wartkością przebiegów myślowych, jak też głębią obserwacji w zakresie wyświetlania motywacji bohaterów oraz ukazywania kulturowego oraz ekonomicznego tła napięć społecznych. Po trzecie wreszcie prezentuje inną perspektywę oglądu tej części Europy Środkowej i Wschodniej, przypominając o dziedzictwie Austro-Węgier w kontekście emancypacji poszczególnych narodów oraz edukacyjnej roli Wiednia. Czyś ty oszalała? to już druga powieść wiedeńskiej autorki, która ukazała się w Polsce. W roku 2015 oficyna wydawnicza IKR[i]BL w Siedlcach wydała książkę Już od dawna niekoszernie. Historia pewnej rodziny, która przedstawia zbeletryzowaną historię rodu Erdheimów na tle przemian cywilizacyjnych w Europie przełomu XIX i XX w. Utwór Czyś ty oszalała? jest kontynuacją tych wątków biograficznych, ujawniając zarazem frapujące elementy autoportretu autorki. Pisarka odsłania obraz dzieciństwa oraz złożonych relacji z matką w gęstym dukcie dyskursywności oraz psycho/logicznych motywacji.

W tym miejscu należą się również słowa podzięki wydawcy austriackiemu Czernin Verlag za udostępnienie wszelkich materiałów koniecznych do profesjonalnego wydania powieści w języku polskim, jak też Bundeskanzleramt Österreich Abt. II/5 – Literatur und Verlagswesen, Büchereien w Wiedniu za pokrycie części kosztów wydawniczych, oraz samej Autorce, której szlachetna determinacja sprawiła, że powieść zaistniała w kręgu czytelników w Polsce.

Andrzej Borkowski – w październiku 2018 r.