Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Seminarium poświęcone polskiej awangardzie

Zapraszamy do zgłaszania się na Seminarium Naukowe ph. Polska awangarda literacka. Idee – formy – konteksty europejskie, poświęconej problemom awangardy literackiej w Polsce widzianej z perspektywy XXI wieku.

Oczekujemy referatów dotyczących historii awangardy polskiej w pierwszych dekadach minionego stulecia oraz ponowień i nawiązań do niej po roku 1939.
Sugerujemy następujące kręgi problemowe:
1) weryfikacja awangardowej twórczości lat międzywojennych i jej ówczesnej recepcji;
2) interpretacja zjawisk neoawangardowych;
3) opis związków literatury współczesnej z teorią i praktyką awangardy historycznej;
4) opis związków literatury polskiej z awangardą europejską;
5) opis recepcji i rezonansu polskich idei awangardowych za granicą;
6) praktyka translatorska i strategie przekładu obcojęzycznych tekstów awangardowych na polski;
7) awangarda w kulturze językowych mniejszości narodowych (białoruski, ukraiński, litewski, jidysz, pogranicze czesko-słowackie i niemieckie);
8) obcojęzyczne awangardowe teksty polskich twórców tworzących za granicą.
Zaproszenie na seminarium do pobrania tutaj.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.
Kazimir_Malevich_-_'Suprematist_Composition',_1916
Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Czynny udział członka IKRiBL w seminarium nt. języka i prawa

Członek Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego – Łukasz Wawryniuk – podczas seminarium naukowego Wokół języka i prawa. Fakty dawne i współczesne wygłosił referat pt. XIX-wieczne kaucje za urząd jako gatunek wypowiedzi.

Seminarium odbyło się 12 maja br. w Pałacu Ogińskich w Siedlcach. Jego organizatorem byli: Zakład Językoznawstwa i Logopedii Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Wydziału Humanistycznego U-PH, Zakład Nauk Administracyjnych Instytutu Administracji, Samorządu i Prawa Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych U-PH, Archiwum Państwowe w Siedlcach oraz Siedleckie Towarzystwo Naukowe.

5 4 3

PROGRAM SEMINARIUM – kliknij i pobierz

Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Horyzonty dydaktyki polonistycznej

To tytuł nowego cyklu seminarium organizowanego przez Zakład Lingwistyki Stosowanej i Dydaktyki Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wraz z Instytutem Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Tematem I Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego będzie Literatura dawna w dydaktyce szkolnej. Odbędzie się ono 4 czerwca br.
Współczesne kształcenie polonistyczne podlega ciągłym przeobrażeniom. Jest to spowodowane przemianami kulturowymi zachodzącymi w dużej mierze na skutek intensywnie rozwijających się technologii informacyjno-komunikacyjnych. Otaczającą rzeczywistość zdominowały przekazy multimedialne. Sfera multimediów oddziałuje na tekst literacki i jego odbiór, skłania do nawiązania dialogu pomiędzy różnymi tekstami kultury, kształtuje język, co wymusza reorganizację procesu kształcenia polonistycznego i prowadzi do ponownego zdefiniowania przedmiotu język polski. Cykl seminariów naukowych Horyzonty dydaktyki polonistycznej koncentruje się na zagadnieniach kształcenia przyszłych nauczycieli polonistów oraz różnych aspektach współczesnej edukacji humanistycznej w szkole. Założeniem organizatorów jest badanie wielowymiarowości przedmiotu język polski i analizowanie wymagań, którym musi obecnie sprostać nauczyciel. Dlatego zaproszenie do udziału w seminariach jest kierowane do badaczy różnych dyscyplin: literaturoznawców, językoznawców, logopedów, historyków i teoretyków literatury, historyków i historyków sztuki, pedagogów i psychologów, kulturoznawców oraz medioznawców.
matematyk

Czytaj dalej „Horyzonty dydaktyki polonistycznej”

Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Szukali definicji „niegrzecznej dziewczynki”

W dniach 3-4 grudnia na Wydziale Humanistycznym U-PH odbyło się kolejne Seminarium Naukowe pt. Obrazy inności – poszukiwania „niegrzecznych dziewczynek To już drugie spotkanie z serii Różne odsłony kobiecych światów zorganizowane przez Zakład Literatury Dawnej, Tradycji Kulturowej i Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego oraz Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem naukowym objęła JM Rektor Uniwersytetu prof. UPH dr hab. Tamara Zacharuk.

Ciekawy i niebanalny temat konferencji przyciągnął dużą rzeszę chętnych, nie tylko z największych polskich uczelni – także z placówek zagranicznych, m.in. z Oslo i Doniecka. Organizatorzy – dr Beata Walęciuk-Dejneka i mgr Łukasz A. Wawryniuk – z osiemdziesięciu nadesłanych prac wyselekcjonowali pięćdziesiąt najciekawszych i pogrupowali je tematycznie. Uczestnicy mogli więc hasło przewodnie spotkania rozpatrywać na różnych płaszczyznach kulturowych: literatury, religii, filmu, sztuki, języka, i innych. Stąd też pojawiły się referaty dotyczące m.in. mistyczek, kobiet mających kontakt z siłą transcendentną (medium), znachorek, kobiet-morderczyń, wiedźm, artystek, żydowskich grzesznic, kobiet „w męskim przebraniu”, postaci z książek dla dzieci, bohaterek filmowych, jurodiwych. W burzliwych dyskusjach podsumowujących poszczególne części konferencji nie udało się jednak wypracować jednoznacznej i zadowalającej definicji „niegrzecznej dziewczynki”, gdyż każdy pojęcie to rozpatrywał w sposób indywidualny i w odniesieniu do własnego pola badawczego i zainteresowań. Niemniej, dwudniowe obrady były bardzo wartościowe i pouczające. Z niecierpliwością czekamy na trzecią odsłonę serii już w przyszłym, 2014 roku.

Paulina Michalak (studentka FP, I rok II*)
Zdjęcia: Paulina Michalak

19 18 17 16 14 11 10 8 5 3 2 II seminarium naukowe 2013_zdjęcia 20 21

Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Zapraszamy na seminarium

Już w dniach 3-4 grudnia odbędzie się II interdyscyplinarne seminarium naukowe z cyklu „Różne odsłony kobiecych światów”. W tym roku jego tematyka będzie skupiona na obrazach inności i poszukiwaniu „niegrzecznych dziewczynek”. Otrzymaliśmy ponad 80 zgłoszeń z Polski i zagranicy. Niestety, ze względów organizacyjnych mogliśmy zakwalifikować tylko niespełna 50 uczestników, którzy zaproponowali, według nas, najciekawsze tematy swoich wystąpień.

Zapraszamy w dniach seminarium do Sali Rady Wydziału Humanistycznego U-PH w Siedlcach (s. 1.6, I piętro, ul. Żytnia 39) wszystkie osoby zainteresowane.

Patronat honotrowy nad naszym seminarium sprawuje prof. UPH dr hab. Tamara Zacharuk – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Program seminarium dostępny tutaj.

IMG00234

Aktualności, Seminaria i konferencje naukowe

Niegrzeczne dziewczynki

Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego zapraszają do udziału w II międzynarodowym interdyscyplinarnym seminarium naukowym z cyklu Różne odsłony kobiecych światów. Tym razem tematem dyskusji chcemy uczynić Obrazy inności – poszukiwania „niegrzecznych dziewczynek”.

Seminarium odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2013 r.

 

Szczegóły do pobrania tutaj.
Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.
Informacje dodatkowe do pobrania tutaj.