Uncategorized

Wiersze Pawła Stefanowskiego

Wiersze Pawła Stefanowskiego odkrywają przed czytelnikiem zapoznany świat Łemków.

Ten drobny, z wyglądu niepozorny człowiek – nasz Ojciec – sprostał
wszystkiemu, co go spotkało. Był niezłomny. Dla nas, Jego dzieci,
zawsze pozostanie wzorem odwagi intelektualnej i uporu w dążeniu do celu.

Całe życie poświęcił odrodzeniu świata wyobraźni i wartości wspólnoty łemkowskiej po dramacie wysiedlenia tworząc instytucje jednoczące tę wspólnotę. Powołał do istnienia muzeum, zespoły pieśni i tańca, pisał petycje do polskich władz z żądaniem naprawienia wyrządzonej Łemkom krzywdy. Nie chciał pozwolić na to, by bezpowrotnie zniszczono ich tradycję, historię i osiągnięcia. Dzięki tym działaniom Łemkowie poczuli się pewniejsi siebie, gdyż potwierdzano ich tożsamość oraz prawo do powrotu na ziemię
przodków.

Pomimo represji ze strony państwowego aparatu bezpieczeństwa
Ojciec niestrudzenie dążył do tego, by nas wysłuchano i oddano nam
sprawiedliwość.

Był cenionym poetą. Jego poezja często czerpała z poczucia krzywdy,
ale nie ma w niej szantażu moralnego. Jest refleksja nad deportacją Łemków jako tragedią ludzi bez winy, którzy stali się ofiarami polskiego rządu w powojennej zawierusze politycznej.

W 2022 roku skończyłby dziewięćdziesiąt lat.

Lidia i Stefan

(książka jest dostępna w otwartym dostępie w zakładce Biblioteka Komeńskiego)

Uncategorized

Książka Janusza Ekesa

Zapraszamy do zakupu. Cena 55 zł, zamówienia kierujemy na adres: ikribl@wp.pl

„Czym tym razem Janusz Ekes zaskoczył mnie i czym – jestem przekonany
– zaskoczy Czytelników Polski na drogach i bezdrożach Europy?
Nie spotkałem dotąd pozycji tak dogłębnie wpisującej historię Polski
w historię Europy i to z jakimi konotacjami. Jeśli nierzadko trafiają się osoby
zmagające się z kompleksem, że „Polacy zawsze byli i są za mało europejscy”,
to podczas lektury szybko się go pozbędą”.

(Janusz Kardaszewicz)

Uncategorized

Bajki Doroty Baran-Błaszczyk

„Bajki” Doroty Baran-Błaszczyk to mądra i wartościowa propozycja dla młodszych oraz starszych dzieci. Całość jest pięknie ozdobiona graficznie i posiada, prócz walorów dydaktycznych, pociągający estetycznie kształt. Zapraszamy do zakupu. Cena 21 zł brutto z przesyłką. Książkę można zamawiać, wysyłając zamówienie na adres ikribl@wp.pl

Uncategorized

Konferencja Naukowa: Sus scrofa et sus domestica. O świniowatych w kulturze (literatury, języki, media…)

ZAPROSZENIE

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa:

 Sus scrofa et sus domestica.

Świniowate w literaturze, kulturze, języku i mediach

20. 10. 2023

IKRiBL, ul. M. Asłanowicza 2, 08-110 Siedlce

Karykatura […]  procesu świni w Lavigny z 1457 r.

wikimedia

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest literackim i kulturowym wizerunkom świniowatych (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Problemy szczegółowe:

1/ Świnie (dziki) w literaturze – od wiersza do powieści i komiksu (świnia jako bohater literacki; literackie portrety świń oraz ich hodowców; literacka symbolika świń; znaczenie świń w biografii pisarzy)

2/ Świnie w języku (językowy obraz świń; świnie i frazeologia; świnie w przysłowiach; etymologia i semantyka imion świń; dzik w języku łowieckim)

3/ Świnie w sztuce (malarska symbolika świń; świnie w kulturze popularnej [muzyka, film, fotografia]; świnie i dziki w heraldyce i sztuce ludowej)

4/ Świnie w Internecie (świnie w memach; blogi o świniach)

5/ Świnie w legendach i religiach

6/ Świnie w kulturach starożytnych, historia świń

7/ Inne problemy związane z tematyką konferencji

Języki konferencji: język polski i inne języki słowiańskie oraz język angielski

Organizatorzy: 

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

Przy współpracy:

Towarzystwo Kultury Języka (Oddział Siedlecki)

MSCDN w Siedlcach

Studenckie Koło Naukowe Komparatystyki Literackiej, Teatru i Form Audiowizualnych IJiL UPH

Komitet Organizacyjny:

dr Ewa Borkowska, dr Marek Jastrzębski, dr Barbara Stelingowska
mgr Luiza Słuszniak, mgr Joanna Madej-Borychowska, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, lic. Adam Pasek

Komitet Naukowy:

dr hab. Roman Bobryk, dr hab. Andrzej Borkowski, dr hab. Ksenia Olkusz, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, dr hab. Sławomir Sobieraj, dr hab. Danuta Szymonik

Wpisowe (wyżywienie i publikacja – rozdział w monografii w wydawnictwie z I poziomu MNiSW – 20 p.): 350 zł

Numer konta bankowego IKRiBL: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres:  ikribl@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:  02. 10. 2023 r.

** Organizatorzy przewidują obrady stacjonarne

(w uzasadnionych przypadkach referenci będą mogli łączyć się on-line)

Uncategorized

Na Święta

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

życzy sympatykom i przyjaciołom

Instytutu Karpińskiego – zespół IKRiBL

Rembrandt – „Ucieczka do Egiptu”

„Podnieś rękę, Boże Dziecię!

Błogosław ojczyzną miłą […]”

(Franciszek Karpiński)

Uncategorized

Inskrypcje. Półrocznik 1(18) 2022Uncategorized

Inskrypcje 2023

Zapraszamy do publikacji w czasopiśmie „Inskrypcje” (20 p. Lista MEiN).

Tematyka najbliższych numerów:

a/ z. 1/2023 – umysł i umysłowość (teksty należy nadsyłać do 30 kwietnia 2023)

b/ z. 2/2023 – bezdomność i samotność (teksty należy nadsyłać do 31 października 2023)

Informacje o wymogach publikacyjnych w zakładce „Inskrypcje”.