Uncategorized

Inskrypcje.Półrocznik 2/2020

Całość numeru:

Martin Golema: KOLEKTÍVNE SYMBOLY AKO OBRAZY SVETA: NA PRÍKLADE „JAZDECKEJ SOCHY KRÁĽA SVÄTOPLUKA” / DOI 10.32017/ip2020.2.1

Andrea Mikulášová, Roman Mikuláš: AKO KOMUNIKUJEME V METAFORÁCH. OBRAZY SVETA MEDZI UNIVERZÁLIAMI A KONTEXTOVÝMI PREMENNÝMI? / DOI 10.32017/ip2020.2.2

Patrícia Molnárová: JAZYKOVÝ OBRAZ SOCIALIZMU V KOLEKTÍVNEJ PAMÄTI SÚDOBEJ A SÚČASNEJ PUBLICISTIKY POD VPLYVOM ROKU 1968 / DOI 10.32017/ip2020.2.3

Zdenko Dobrík: KONŠTRUOVANIE JAZYKOVÉHO OBRAZU PREMENOVANIA ULICE PO PROMINETNEJ KONTROVERZNEJ OSOBNOSTI V SLOVENSKÝCH MASMÉDIÁCH / DOI 10.32017/ip2020.2.4

Lujza Urbancová: SOCIALIZOVANÁ ZLOŽKA LEXIKÁLNEHO VÝZNAMU OSLOVENIA ŽIEN A MUŽOV / DOI 10.32017/ip2020.2.5

Juraj Šuch: POZNÁMKY K ŽIVOTASCHOPNOSTI HISTORICKÝCH OBRAZOV / DOI 10.32017/ip2020.2.6

Lucia Szabóová: PRÍBEHY AKO „OBRAZY SVETA” V LITERATÚRE (NA VÝBERE UKÁŽOK Z POVIEDKOVEJ ZBIERKY VEDĽAJŠIE ÚČINKY CHOVU DROBNÝCH HLODAVCOV) / DOI 10.32017/ip2020.2.7

Nadežda Zemaníková: WOLFOVEJ „OBRAZ SVETA” V PREMENÁCH NEMECKÉHO ŽURNALISTICKÉHO INTERDISKURZU PO ROKU 1989 / DOI 10.32017/ip2020.2.8

Eva Pršová: MOTÍV SMRTI AKO SÚČASŤ OBRAZU O SVETE V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ / DOI 10.32017/ip2020.2.9

Martin Lizoň: MODELOVANIE OBRAZU RUSKA NA SLOVENSKOM KNIŽNOM TRHU / DOI 10.32017/ip2020.2.10

Sandra Kocha: WIZJA KOBIETY RELIGIJNEJ – ŚWIĘTEJ W WYBRANYCH UTWORACH HANSA CHRISTIANA ANDERSENA / DOI 10.32017/ip2020.2.11

Antonina Shuliak, Nazarii Shuliak: PRAKTYKI WDRAŻANIA I WSPARCIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO / DOI 10.32017/ip2020.2.12

Andrzej Borkowski: OBRAZ LWOWA CZASU ZAGŁADY. OPTYKA GLOTTODYDAKTYCZNA / DOI 10.32017/ip2020.2.13

Piotr Jaworski: ANDRZEJ ANTONI WAWRYNIUK – OJCZYZNA W POTRZEBIE… POLONIA AMERYKAŃSKA WOBEC POLSKI W OBU WOJNACH ŚWIATOWYCH (CHEŁM – LUBLIN 2020) / DOI 10.32017/ip2020.2.14

Martyna Ściwiarska: PORTRET PSA W HUMANISTYCE – PIES W LITERATURZE, KULTURZE, JĘZYKU I MEDIACH (SIEDLCE 2019) / DOI 10.32017/ip2020.2.15

Karolina Byszewska: TENEBROSE

Julita Kisielińska: TO NIE MOJA WINA

Bartłomiej Skrzyszewski: Z ODDALI PADŁY KOLEJNE STRZAŁY

Violetta Machnicka: WIERSZE

Więcej informacji o czasopiśmie w zakładce https://ikribl.com/inskrypcje/

Uncategorized

Boże Narodzenie – Nowy Rok

Hugo van der Goes: Pokłon Trzech Króli źródło: https://pl.wikipedia.org

Wszystkim członkom, współpracownikom i sympatykom Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego składamy życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.
– Zarząd IKRiBL

Potem i króle widziani

Cisną się między prostotą,

Niosąc dary Panu w dani:

Mirrę, kadzidło i złoto;

Bóstwo to razem zmieszało

Z wieśniaczymi ofiarami,

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.

(Franciszek Karpiński)

Uncategorized

Inskrypcje 2020, z. 1

Na przełomie sierpnia i września ukazał się najnowszy numer czasopisma „Inskrypcje”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce czasopisma. Zapraszamy do lektury.

bez-nazwy

Zawartość numeru / Contents:

1.Marina Larionova: A.P. CHEKHOV WORKS AND FOLK CULTURE

2. Вера Зубарева: ПОЗИЦИОННЫЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА И ШКОЛА ЗА-ХАРЬИНА

3. Мария Лоскутникова: СИСТЕМА МОТИВОВ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (В КОНТЕКСТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНСКИХ ХАРАКТЕРОВ В ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1880-Х – НАЧАЛА 1900-Х ГОДОВ)

4. Елена Иваньшина: ОБ ОПТИКЕ РАССКАЗА А. П. ЧЕХОВА «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

5. Гоар Григорян: «КЛАРА МИЛИЧ» И. С. ТУРГЕНЕВА И «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» А. П. ЧЕХОВА: ИНТЕРЕСНЫЕ СБЛИЖЕНИЯ

6. Александр Кубасов: ИБСЕН И ЧЕХОВ: ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В «РАССКАЗЕ СТАРШЕГО САДОВНИКА» А.П.ЧЕХОВА

7. Маргарита Одесская: ОБ АРХИТЕКТОНИКЕ СЮЖЕТА В РАССКАЗЕ А. П. ЧЕХОВА «НА ПУТИ»

8. Viktoriya Kondratyeva: IMAGES OF WATER AND LAKE IN A.P. CHEKHOV’S PLAY “THE SEAGULL”: SYMBOLIC AND MYTHOLOGICAL ASPECT

9. Наталья Новикова: ПОВЕСТЬ А.П. ЧЕХОВА «СТЕПЬ» (ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ А.П. СКАФТЫМОВА)

10. Наталия Няголова: РАССКАЗ „ЖЕНА” А.П. ЧЕХОВА И ФИЛЬМ „ЗИМНЯЯ СПЯЧКА” НУРИ БИЛЬГЕ ДЖЕЙЛАНА: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРСЕМИОТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

11. Эдгар Манукян: СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СЛОВА ‘БОГ’ В РЕЧИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА

12. Joanna Marszk: ŚWIĘTY JACEK, PRZYBRANY SYN MARYI W POLSKICH KAZANIACH SIEDEMNASTOWIECZNYCH

13. Ольга Богданова, Елизавета Власова: AUTOINTERTEXT IN THE NOVEL „The Outpost”

14. Magdalena Bryła: SZTUKA ULICY JAKO BUNT WOBEC ZASTANEJ RZECZYWISTOŚCI – ANARCHISTYCZNA WALKA Z SYSTEMEM NA PRZYKŁADZIE POLSKI

15. Ангелика Молнар: МУЗЫКА, ЖЕНЩИНА, АВТОМАТ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ КНИГИ ЕЖИ СОСНОВСКОГО «АПОКРИФ АГЛАИ»

16. Andrzej A. Wawryniuk: WSCHODNIA GRANICA RZECZYPOSPOLITEJ Z SOWIECKĄ ROSJĄ I UKRAINĄ PO ROKU 1921

17. Rafał Kozak: EINIGE BEMERKUNGEN ZUR FEHLERKLASSIFIKATION VON SCHRIFTLICHEN ARBEITEN DER GERMANISTIKSTUDENTEN DER UNIVERSITÄT IN SIEDLCE TEIL I

18. Ewa Borkowska, Andrzej Borkowski: O INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „ACH TE MUCHI!” OWADY W LITERATURZE, KULTURZE, JĘZYKU I MEDIACH

19. Violetta Machnicka: FRASZKOPODOBNE

Uncategorized

Praca biura IKRiBL w sierpniu

Szanowni Państwo

informujemy, że biuro IKRiBL jest czynne w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 14.20-16.00. W związku z pandemią prosimy jednak o ograniczenie kontaktu bezpośredniego i załatwianie spraw – o ile to możliwe – drogą elektroniczną. Interesantów obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną, a także noszenie rękawiczek.

– Zespół IKRiBL

 

Uncategorized

Praca Biura IKRiBL

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią „koronawirusa” informujemy, że ograniczamy pracę biura IKRiBL. Biuro jest czynne (do odwołania) w każdy piątek między godziną 9.00 a 11.00. Zachęcamy do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie (zob. zakładka Kontakt).