Uncategorized

Wydawnictwo IKRiBL

Antologia poezji uczniów Szkoły Podstawowej w Starych Kobiałkach. Frapująca gra słowa i obrazu w wykonaniu uzdolnionych literacko uczniów.

Monografia poświęcona edukacji przedszkolnej. Cena 37 zł

Monografia zbiorowa poświęcona problemom współczesnej pedagogiki. Cena 39 zł
Uncategorized

Inskrypcje.Półrocznik 2(17)2021

Rozprawy i szkice

Język i literatura
(od edycji i eksplikacji tekstu do glottodydaktyki)

Notatki – recenzje – dopowiedzenia

Claudia Erdheim – wielogłos

Twórczość

Uncategorized

Wielkanoc

Peter Paul Rubens, Ukrzyżowanie, 1610–1611 (źródło: wikipedia)


Nie zna śmierci Pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota:
Rozerwała grobu pęta, ręka święta. Alleluja.
(Franciszek Karpiński)

Zdrowych Świąt życzy członkom, sympatykom i współpracownikom Instytutu –

Zarząd IKRiBL

Uncategorized

Inskrypcje. Półrocznik

I/ Tematyka najbliższych numerów 2022

1/ Bohater literacki wobec kwestii wielojęzyczności i wielokuturowości, zeszyt 1, 2022. Teksty należy nadsyłać do końca czerwca 2022.

2/ Śmierć i narodziny, zeszyt 2, 2022. Teksty należy nadsyłać do 15 października 2022.

„Inskrypcje” – czasopismo naukowe z Listy MEiN – 20 p.