Uncategorized

Na Święta

Wszystkim członkom, przyjaciołom i sympatykom Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie składamy najlepsze życzenia szczęścia i pomyślności na Święta i Nowy Rok.

– Zarząd IKRiBL

 

baby-jesus-3036751_1920

Źródło pixabay

Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów obnażony;

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony.

Wzgardzony – okryty chwałą,

Śmiertelny – Król nad wiekami!…

A Słowo Ciałem się stało

I mieszkało między nami.

(Franciszek Karpiński)

Uncategorized

Nowe „Inskrypcje.Półrocznik”

OD REDAKCJI

Drugi tegoroczny numer „Inskrypcji” poświęcony jest zagadnieniom drzewa (lasu) w literaturze i kulturze, problemom tradycji literackiej, jak też wybranym zagadnieniom przekładoznawczym oraz historycznym. Pierwszy zespół tekstów jest pokłosiem sesji naukowej, która odbyła się w Instytucie Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie przy współpracy MSCDN w Siedlcach w dniach 9-10 XI 2017 r. Uczestnicy konferencji mieli okazję zmierzyć się rozległym kręgiem zagadnień, które związane są z kulturotwórczą rolą lasu i drzew:
a/ Drzewo (las) w literaturze (literatura dla dzieci i młodzieży; literacki wizerunek drzewa; znaczenie drzew w biografii pisarzy),
b/ Drzewo (las) w języku (językowy obraz drzewa; drzewo i frazeologia; drzewo w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw drzew),
c/ Drzewo (las) w sztuce (malarska symbolika drzew; drzewo w kulturze popularnej [muzyka, film, Internet]; drzewo w sztuce ludowej),
d/ Drzewo (las) w nauce i przemyśle (gatunki drzew; budowa drzew; choroby drzew; wartość terapeutyczna drzewa; wartość użytkowa drzewa; ochrona drzew),
e/ Drzewo (las) w historii, filozofii, legendach i wierzeniach (drzewo w kulturach starożytnych – święte drzewa; historia drzew).
W obrębie numeru znalazły się również artykuły naukowe poświęcone twórczości znakomitych pisarzy i myślicieli, jak Geoffrey Chaucer, polska poetka Konstancja Benisławska czy też Iwan Franko, a także, w kontekście problemów translatorskich, dziełom filmowym Krzysztofa Kieślowskiego. Zeszyt uzupełniają artykuły o nachyleniu historycznym i społeczno-prawnym.
Siedlce, w listopadzie 2018 r.

okładka

Spis treści:

Katarzyna Smyk: Drzewo w polskiej bajce ludowej: o perspektywach budowania znaczeń w kulturze typu tradycyjnego

Tomasz Olenderek: Metody prezentacji lasu na mapach

Robert Lipelt: Puszcza Karpacka w opisach leśników z przełomu XIX i XX wieku

Luiza Karaban: Las jako przestrzeń mitopoetycka na przykładzie „Ballady w kolorze fioletowym” Wacława Bojarskiego

Joanna Frużyńska: Czasoprzestrzeń lasu w najnowszej polskiej literaturze dla dzieci

Monika Jasek: Rodzaje przestrzeni leśnej w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

Юлія Вишницька:  Міфосценарне прочитання образу Дерева Життя в романі Володимира Дрозда «Листя землі»

Галина Бітківська: Топос дерева в сучасній українській прозі: від пасторальних до есхатологічних мотивів

Joanna Madej-Borychowska: Zakonnice w „Widzeniu o Piotrze Oraczu” Williama Langlanda i „Opowieściach Kanterberyjskich” Geoffreya Chaucera – wyjątek czy norma w klasztorach angielskich w XIV wieku?

Kamila Żukowska: O „najdziwniejszej może książce XVIII wieku”. Analiza „Pieśni sobie śpiewanych” Konstancji Benisławskiej w kontekście wybranych zagadnień ówczesnej tradycji religijnej

Галина Сабат: Mандрівкагаличиною у творах Івана Франкa

Rafał Kozak: Historical items in translation of guidebooks on Poland into English

Radosław Maziarz: Potocyzmy w przekładzie audiowizualnym na język hiszpański na przykładzie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Marek Łaski: Zjawisko klientelizmu w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów na przykładzie pułkownika Stanisława Karola Łużeckiego

Adrian Rosłon: Prawne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej

Andrzej Borkowski: O interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Zioła i ziołolecznictwo w literaturze, kulturze, języku, medycynie…”

Numer dofinansowany z programu „Czasopisma” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo_MKiDN_RP

Uncategorized

CZYŚ TY OSZALAŁA?

Wydawnictwo Laboratorium Literatury IKR[i]BL

wydało powieść wiedeńskiej autorki Claudii Erdheim „CZYŚ TY OSZALAŁA?”.

0001

Zapraszamy do księgarni – Laboratorium Literatury.

https://ikribl.com/laboratorium_literatury/

Książki można zamawiać elektronicznie – ikribl@wp.pl

OD POLSKIEGO WYDAWCY

Claudia Edheim jest autorką, która zasługuje na uwagę polskiego czytelnika z kilku względów. Po pierwsze w swej twórczości ujawnia ona ścisłe związki z wielokulturowymi i wieloetnicznymi kresami I Rzeczypospolitej, kierując swe literackie oraz historiograficzne eksploracje między innymi w stronę zawiłych stosunków etnicznych i wyznaniowych pomiędzy Polakami, Żydami i Ukraińcami w okresie współistnienia tych narodów w obrębie dawnej Galicji. Drugim powodem są względy ściśle artystyczne, gdyż jej proza odznacza się specyficznym ukształtowaniem tworzywa językowego, wartkością przebiegów myślowych, jak też głębią obserwacji w zakresie wyświetlania motywacji bohaterów oraz ukazywania kulturowego oraz ekonomicznego tła napięć społecznych. Po trzecie wreszcie prezentuje inną perspektywę oglądu tej części Europy Środkowej i Wschodniej, przypominając o dziedzictwie Austro-Węgier w kontekście emancypacji poszczególnych narodów oraz edukacyjnej roli Wiednia. Czyś ty oszalała? to już druga powieść wiedeńskiej autorki, która ukazała się w Polsce. W roku 2015 oficyna wydawnicza IKR[i]BL w Siedlcach wydała książkę Już od dawna niekoszernie. Historia pewnej rodziny, która przedstawia zbeletryzowaną historię rodu Erdheimów na tle przemian cywilizacyjnych w Europie przełomu XIX i XX w. Utwór Czyś ty oszalała? jest kontynuacją tych wątków biograficznych, ujawniając zarazem frapujące elementy autoportretu autorki. Pisarka odsłania obraz dzieciństwa oraz złożonych relacji z matką w gęstym dukcie dyskursywności oraz psycho/logicznych motywacji.

W tym miejscu należą się również słowa podzięki wydawcy austriackiemu Czernin Verlag za udostępnienie wszelkich materiałów koniecznych do profesjonalnego wydania powieści w języku polskim, jak też Bundeskanzleramt Österreich Abt. II/5 – Literatur und Verlagswesen, Büchereien w Wiedniu za pokrycie części kosztów wydawniczych, oraz samej Autorce, której szlachetna determinacja sprawiła, że powieść zaistniała w kręgu czytelników w Polsce.

Andrzej Borkowski – w październiku 2018 r.

 

 

Uncategorized

„Inskrypcje” i Czechow

Z satysfakcją informujemy, iż ukazał się dziesiąty, jubileuszowy numer czasopisma „Inskrypcje. Półrocznik”, poświęcony m.in. twórczości Antoniego Czechowa oraz kulturze rodzimej. Zeszyt współtworzą badacze z USA, Rosji, Polski, Niemiec, Ukrainy, Węgier, Białorusi.

0001

Numer ten jest również pierwszym, w którym artykułom naukowym przypisane zostały oznaczenia DOI, co udało się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z programu „Czasopisma” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Logo_MKiDN_RP

Ze wstępu:

Badacze i czytelnicy dzieł A.P. Czechowa nie czekają na jubileusze, żeby zwrócić się ku twórczości ulubionego pisarza. Otóż i tym razem uczeni z Polski, Rosji, Ukrainy, Węgier, Białorusi i Ameryki zebrali się na stronicach naszego czasopisma i w ścisłej współpracy z Instytutem Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego oraz Południowym Centrum Naukowym Rosyjskiej Akademii Nauk przygotowali wydanie tematyczne zeszytu, które pokazuje twórczość Czechowa w perspektywie rozmaitych ujęć metodologicznych. Inicjatorami projektu „Czechow w świecie” byli: prezes Instytutu dr hab. prof. UPH Andrzej Borkowski, redaktor naczelna czasopisma oraz Pełnomocnik Zarządu do Spraw Współpracy z Zagranicą dr Ewa Borkowska oraz kierownik Laboratorium Filologii Południowego Centrum Naukowego RAN prof. Marina Larionowa.

Publikacja artykułów o twórczości Czechowa wydaje nam się ważna szczególnie w Polsce. Jarosław Iwaszkiewicz powiedział, że Czechow jest najlepszym ogniwem łączącym polską i rosyjską literaturę. Pośród Czechowowskich postaci wielu było Polaków albo ludzi z polskimi nazwiskami: Pszechockij (Dramat na polowaniu), Grocholskij (Żywy towar), Krżewieckij (On zrozumiał!), Szyszmaczewskij (Narzeczona) i inne. Światowej społeczności czechowoznawców znana jest polska badaczka Natalia Modzelewska i tłumaczka utworów Czechowa na język polski Maria Dąbrowska.

Mamy nadzieję, że przedstawione artykuły będą interesujące i przydatne dla specjalistów filologów i studentów rusycystów oraz dla wszystkich, którzy interesują się twórczością Czechowa.

Marina Larionowa

Ewa Borkowska

Spis treści:

1. Марина Ларионова: «ЧЕТЫРЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ ЖЕНЩИНЫ» В ПЬЕСЕ «ТРИ СЕСТРЫ»

2. Виктория Кондратьева: ОППОЗИЦИЯ СВОЙ / ЧУЖОЙ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «БАБЬЕ ЦАРСТВО»: СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

3. Ольга Богданова: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕМУ «ФУТЛЯРНОСТИ» (РАССКАЗ А.П. ЧЕХОВА «КРЫЖОВНИК»)

4. Александр Кубасов: ГЕНДЕРЛЕКТ В ДРАМАТИЧЕСКОМ ЭТЮДЕ А. П. ЧЕХОВА «НОЧЬ ПЕРЕД СУДОМ»

5. Ангелика Молнар: СМЕРТЬ ВРАЧА В ПОВЕСТИ А.П. ЧЕХОВА «ПАЛАТА № 6»

6. Anna Jędrzejkiewicz: ПАРАДОКСЫ ПРИЯТЕЛЬСКИХ КОНТАКТОВ И СКАНДАЛЬНЫХ СПОРОВ В «ПАЛАТЕ № 6» ЧЕХОВА

7. Вера Зубарева: «СТЕПЬ» КАК ОБРАЗЕЦ ПОЗИЦИОННОГО СТИЛЯ. К ВОПРОСУ О НОВАТОРСТВЕ ЧЕХОВСКОГО СТИЛЯ

8. Ildikó Regéczi: THE POETICS OF SPACE IN CHEKHOV’S “THREE SISTERS”

9. Лариса Тютелова: АВТОР – ЧИТАТЕЛЬ: РОЛЬ ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ ВИДЕНИЯ МИРА В ДРАМАТУРГИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

10. Елена Созина: А. П. ЧЕХОВ В КОНТЕКСТЕ «АРТЕЛИ» ВОСЬМИДЕСЯТНИКОВ. АВТОР И ГЕРОЙ (ФИЛОСОФИЯ И АКСИОЛОГИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ)

11. Наталья Новикова: ПОВЕСТЬ А.П. ЧЕХОВА «СКУЧНАЯ ИСТОРИЯ» (ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ А.П. СКАФТЫМОВА)

12. Маргарита Одесская: ЭКРАНИЗАЦИЯ ИЛИ ПОСТМОДЕРНИСТСКАЯ ИГРА В ЧЕХОВА НА ЭКРАНЕ?

13. Владимир Звиняцковский: ВИНА ЗА ТО, ЧТО СТАЛОСЬ С НАМИ ПОСЛЕ (СЛОВО ПАМЯТИ ОБ УКРАИНСКОМ РУСИСТЕ-ЧЕХОВЕДЕ НИНЕ ЕВГЕНЪЕВНЕ КРУТИКОВОЙ)

14. Anna Gaidach: REPRESENTATION OF CHRONOTOPE IN DRAMA OF AGING (A CASE STUDY OF CHASING MANET)

15. Лариса Грицук: ПОИСКИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЕЙ «ОБЩЕЙ ИДЕИ» И ЦЕЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В «СКУЧНОЙ ИСТОРИИ» А.П. ЧЕХОВА

16. Ewa Borkowska: ВЗРОСЛЫЕ И СТАРИКИ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА «СКРИПКA РОТШИЛЬДА» И «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»

17. Robert Boroch: KILKA UWAG KILKA O INTERPRETACJI DZIEŁA SZTUKI LITERACKIEJ NA PRZYKŁADZIE DRAMATURGII ANTONIEGO CZECHOWA

18. Mariusz Chodowiec: LAS I DREWNO W KULTURZE MATERIALNEJ POLSKIEGO ŚREDNIOWIECZA

19. Andrzej Borkowski: UWAGI O „TURYSTYCE RELIGIJNEJ” W EPOCE BAROKU. W KRĘGU DIARIUSZA STANISŁAWA SAMUELA SZEMIOTA

Uncategorized

Kot się ukazał

 

kot

Okładka – pełna wersja: kot_w_literaturze

Spis treści i strony tytułowe: spis treści

O fenomenie kota domowego (Felis catus) decyduje połączenie cech, które urzekają wielu ludzi: skłonność do zabawy, spryt, inteligencja czy też gracja. Jak każde stworzenie kot ma także swych przeciwników, którzy podkreślają jego drapieżną naturę, egoizm, a nawet posądzają go o kontakty z siłami nieczystymi. Zwierzę to jest niewątpliwie wdzięcznym obiektem dociekań naukowych ze względu na jego kulturotwórczą obecność obserwowaną na poziomie języka (przysłowia, frazeologia), ale też bardziej złożone funkcjonowanie w obrębie różnorodnych środków masowego przekazu (telewizja, Internet) oraz rozmaitych tekstów kultury (dzieła literackie, malarstwo, filmiki internetowe…). [fragment Wstępu]

Zapraszamy do zakupu książki: cena 79 zł. Zamówienia należy kierować na adres: ikribl@wp.pl

Uncategorized

Wydarzenia naukowe w IKRiBL jesień – zima 2018 (zapraszamy)

herb-cradle-1508598_1920

(źródło: pixabay)

I/ Interdyscyplinarna konferencja naukowa: 

Zioła i ziołolecznictwo w literaturze, kulturze, języku, medycynie…

(Siedlce, 8-9 XI 2018 r.)
Zobacz więcej (problematyka, formularz zgłoszeniowy, warunki uczestnictwa, opłata): 
https://ikribl.com/2018/01/26/konferencja-naukowa-ziola-i-ziololecznictwo-w-literaturze-kulturze-jezyku-medycynie/
https://biuletynpolonistyczny.pl/events/ziola-i-ziololecznictwo-w-literaturze-kulturze-jezyku-medycynie,1356/details?page=1&per_page=10&o=event_date_from,event_time_from&page=120&per_page=10&event_status=FURTHCOMING&event_status=IN_PROGRESS&event_status=PAST

 

banksy-2507475_1920

(źródło: pixabay)

II/ Interdyscyplinarna konferencja naukowa:

Zapomniane drogi do wolności – punk, reggae, rock… i kultura alternatywna wobec przemian społecznych i politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej w drugiej połowie XX i na początku XXI w.

(Siedlce, 6-7 XII 2018 r.)
Zobacz więcej (problematyka, formularz zgłoszeniowy, warunki uczestnictwa, opłata):
https://ikribl.com/2018/03/22/czego-sie-boicie/

 

Uncategorized

Wystawa / Benefis Urszuli Tom

W dniu 17 kwietnia (wtorek) o godzinie 17 w sali koncertowej WH UPH miał miejsce Benefis Urszuli Tom znanej pisarki i działaczki społecznej oraz długoletniej pracowniczki Uniwersytetu w Siedlcach.

Imprezie towarzyszyła wystawa okolicznościowa zorganizowana przez zespół IKRiBL.

Kuratorzy wystawy: Ewa Borkowska, Andrzej Borkowski, Mariusz Chodowiec, Maria Długołęcka-Pietrzak

DSCF8795

DSCF8572DSCF8571DSCF8552DSCF8555DSCF8553.JPG

Linki do wydarzenia

https://www.uph.edu.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/szczegolywydarzenia/481/benefis-urszuli-tom
http://podlasie24.pl/miasto-siedlce/kultura/benefis-urszuli-tom-25380.html
https://ikribl.wordpress.com/author/ikribl/