Uncategorized

Inskrypcje 2020, z. 1

Na przełomie sierpnia i września ukazał się najnowszy numer czasopisma „Inskrypcje”. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce czasopisma. Zapraszamy do lektury.

bez-nazwy

Zawartość numeru / Contents:

1.Marina Larionova: A.P. CHEKHOV WORKS AND FOLK CULTURE

2. Вера Зубарева: ПОЗИЦИОННЫЙ СТИЛЬ ЧЕХОВА И ШКОЛА ЗА-ХАРЬИНА

3. Мария Лоскутникова: СИСТЕМА МОТИВОВ В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (В КОНТЕКСТЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЖЕНСКИХ ХАРАКТЕРОВ В ПРОЗАИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПИСАТЕЛЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1880-Х – НАЧАЛА 1900-Х ГОДОВ)

4. Елена Иваньшина: ОБ ОПТИКЕ РАССКАЗА А. П. ЧЕХОВА «ЧЕРНЫЙ МОНАХ»

5. Гоар Григорян: «КЛАРА МИЛИЧ» И. С. ТУРГЕНЕВА И «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» А. П. ЧЕХОВА: ИНТЕРЕСНЫЕ СБЛИЖЕНИЯ

6. Александр Кубасов: ИБСЕН И ЧЕХОВ: ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В «РАССКАЗЕ СТАРШЕГО САДОВНИКА» А.П.ЧЕХОВА

7. Маргарита Одесская: ОБ АРХИТЕКТОНИКЕ СЮЖЕТА В РАССКАЗЕ А. П. ЧЕХОВА «НА ПУТИ»

8. Viktoriya Kondratyeva: IMAGES OF WATER AND LAKE IN A.P. CHEKHOV’S PLAY “THE SEAGULL”: SYMBOLIC AND MYTHOLOGICAL ASPECT

9. Наталья Новикова: ПОВЕСТЬ А.П. ЧЕХОВА «СТЕПЬ» (ИЗ РУКОПИСНОГО НАСЛЕДИЯ А.П. СКАФТЫМОВА)

10. Наталия Няголова: РАССКАЗ „ЖЕНА” А.П. ЧЕХОВА И ФИЛЬМ „ЗИМНЯЯ СПЯЧКА” НУРИ БИЛЬГЕ ДЖЕЙЛАНА: ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРСЕМИОТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

11. Эдгар Манукян: СЕМАНТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ СЛОВА ‘БОГ’ В РЕЧИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А.П. ЧЕХОВА

12. Joanna Marszk: ŚWIĘTY JACEK, PRZYBRANY SYN MARYI W POLSKICH KAZANIACH SIEDEMNASTOWIECZNYCH

13. Ольга Богданова, Елизавета Власова: AUTOINTERTEXT IN THE NOVEL „The Outpost”

14. Magdalena Bryła: SZTUKA ULICY JAKO BUNT WOBEC ZASTANEJ RZECZYWISTOŚCI – ANARCHISTYCZNA WALKA Z SYSTEMEM NA PRZYKŁADZIE POLSKI

15. Ангелика Молнар: МУЗЫКА, ЖЕНЩИНА, АВТОМАТ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ КНИГИ ЕЖИ СОСНОВСКОГО «АПОКРИФ АГЛАИ»

16. Andrzej A. Wawryniuk: WSCHODNIA GRANICA RZECZYPOSPOLITEJ Z SOWIECKĄ ROSJĄ I UKRAINĄ PO ROKU 1921

17. Rafał Kozak: EINIGE BEMERKUNGEN ZUR FEHLERKLASSIFIKATION VON SCHRIFTLICHEN ARBEITEN DER GERMANISTIKSTUDENTEN DER UNIVERSITÄT IN SIEDLCE TEIL I

18. Ewa Borkowska, Andrzej Borkowski: O INTERDYSCYPLINARNEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „ACH TE MUCHI!” OWADY W LITERATURZE, KULTURZE, JĘZYKU I MEDIACH

19. Violetta Machnicka: FRASZKOPODOBNE

Uncategorized

Praca biura IKRiBL w sierpniu

Szanowni Państwo

informujemy, że biuro IKRiBL jest czynne w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach 14.20-16.00. W związku z pandemią prosimy jednak o ograniczenie kontaktu bezpośredniego i załatwianie spraw – o ile to możliwe – drogą elektroniczną. Interesantów obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką ochronną, a także noszenie rękawiczek.

– Zespół IKRiBL

 

Uncategorized

Praca Biura IKRiBL

Szanowni Państwo,

w związku z pandemią „koronawirusa” informujemy, że ograniczamy pracę biura IKRiBL. Biuro jest czynne (do odwołania) w każdy piątek między godziną 9.00 a 11.00. Zachęcamy do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie (zob. zakładka Kontakt).

Uncategorized

Kobiety i ludowość

28 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 (Łosicki Dom Kultury) w ramach współpracy Instytucji w regionie:

  • Łosicki Dom Kultury
  • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łosicach
  • Ośrodek Kultury Regionalnej i Studiów nad Kobiecością IKRiBL
  • przy współpracy Społecznej Biblioteki Jana Amosa Komeńskiego IKRiBL oraz Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

miała miejsce promocja książki dr hab. Beaty Walęciuk-Dejneki pt. „Ludowy obraz kobiety – perspektywa inności. Folklor i literatura”. Książka w znaczący sposób wpłynęła na działalność Ośrodka Kultury Regionalnej i Studiów nad Kobiecością IKRiBL. W ramach pracy Ośrodka odbyły się sesje naukowe oraz imprezy kulturalne poświęcone kwestii kobiecości w literaturze i kulturze.

IMG 001

Ludowy obraz kobiety_2020_plakat

 

 

 

 

Uncategorized

„Ach te muchi…” konferencja

 

„Ach te muchi, Ach te muchi…”

beehive-3434143_1920

(źródło: pixabay)

Owady w literaturze, kulturze, języku i mediach

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest literackim i kulturowym wizerunkom owadów (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Problemy szczegółowe:

1/ Owady w literaturze (owad jako bohater literacki; literackie portrety owadów; znaczenie owadów w biografii pisarzy)

2/ Owady w języku (językowy obraz owadów; owady i frazeologia; owady w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw owadów)

3/ Owady w sztuce (malarska symbolika owadów; owady w kulturze popularnej [muzyka, film, fotografia]; owady w sztuce ludowej)

4/ Owady w Internecie (memy z owadami; blogi o owadach)

5/ Owady w polityce, legendach i religiach

6/ Owady w kulturach starożytnych, historia owadów

7/ Inne problemy związane z tematyką konferencji

Języki konferencji: język polski i inne języki słowiańskie oraz język angielski

Organizatorzy: 

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Studenckie Koło Naukowe Komparatystyki Literackiej, Teatru i Form Audiowizualnych IJiL UPH

Towarzystwo Kultury Języka (Oddział Siedlecki)

Przy współpracy:

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

MSCDN w Siedlcach

Komitet Organizacyjny:

dr Ewa Borkowska, dr Marek Jastrzębski, dr Barbara Stelingowska
mgr Luiza Karaban, mgr Joanna Madej-Borychowska, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, mgr Mariusz Chodowiec, Adam Pasek

Komitet Naukowy:

dr hab. Roman Bobryk, dr hab. Andrzej Borkowski,  dr hab. Ksenia Olkusz, prof. dr hab. Vasili Siankevich, dr hab. Danuta Szymonik

Wpisowe (wyżywienie i publikacja – rozdział w monografii w wydawnictwie z I poziomu MNiSW – 20 p.): 400 zł. (95 euro – dla osób spoza Polski)

Numer konta bankowego IKRiBL: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres:  ikribl@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:  05. 06. 2020 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

K. owady formularz pdf

K. owady formularz docx

Logo fundacji - tło białe