Uncategorized

Mirgorod i Inskrypcje na Liście MEiN

Z przyjemnością informujemy, że dwa czasopisma naukowe wydawane przez Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego znalazły się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Gratulujemy zespołom redakcyjnym i życzymy dalszych sukcesów.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Uncategorized

Inskrypcje.Półrocznik 1(16) 2021

Marina Larionova: THE SOUND OF A BREAKING STRING: FOLKLORE SYMBOLISM / DOI 10.32017/ip2021.1.1

Irina Anatolyevna Mankevich: TIME AND SPACE OF EVERYDAY LIFE IN THE FEAST TEXTS OF A. CHEKHOV: THE CULTURAL ASPECT / DOI 10.32017/ip2021.1.2

Елена Константиновна Созина: О БЛИЗОСТИ НЕСХОДНОГО: Д. МАМИН-СИБИРЯК И А. ЧЕХОВ / DOI 10.32017/ip2021.1.3

Лариса Геннадьевна Тютелова: ЧЕХОВСКИЙ ПОДТЕСКТ И ПЬЕСА Л.АНДРЕЕВА «СОБАЧИЙ ВАЛЬС» / DOI 10.32017/ip2021.1.4

Елена Петухова: ПРИРОДА В ИЗОБРАЖЕНИИ ТУРГЕНЕВА И ЧЕХОВА / DOI 10.32017/ip2021.1.5

Ольга Владимировна Богданова: ТРАВЕСТИЙНЫЙ НЕКРОЛОГ ТУРГЕНЕВУ (РАССКАЗ А. П. ЧЕХОВА «В ЛАНДО») / DOI 10.32017/ip2021.1.6

Алла Георгиевна Головачёва: ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖ. Б. ПРИСТЛИ / DOI 10.32017/ip2021.1.7

Галина Александровна Шпилевая,
Ольга Алексеевна Горбацевич: ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕСТВОВАНИЯ В ЦИКЛАХ ОЧЕРКОВ Н.М. СОКОЛОВСКОГО «ОСТРОГ И ЖИЗНЬ (ИЗ ЗАПИСОК СЛЕДОВАТЕЛЯ)» (1866) И А.П. ЧЕХОВА «ОСТРОВ САХАЛИН. ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК» (1891 – 1893)
/ DOI 10.32017/ip2021.1.8

Наталья Фёдоровна Иванова: МУЗЫКАЛЬНЫЙ «ПИСАТЕЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТ» ЧЕХОВА / DOI 10.32017/ip2021.1.9

Елена Александровна Иваньшина: ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ: О ВАРЬИРОВАНИИ ОДНОГО ЧЕХОВСКОГО ШАБЛОНА / DOI 10.32017/ip2021.1.10

Вера Кимовна Зубарева: КАРУСЕЛЬ ВСЕЯ РУСИ (К ВОПРОСУ О ПАРАДИГМЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПЬЕСЕ А.П.ЧЕХОВА «ВИШНЁВЫЙ САД») / DOI 10.32017/ip2021.1.11

Валерия Николаевна Иванова: КОНСТРУКЦИЯ ЧЕХОВСКОГО СО-БЫТИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ «ТРИ СЕСТРЫ») / DOI 10.32017/ip2021.1.12

Наталья Новикова: ПЬЕСА А.П. ЧЕХОВА «ЧАЙКА»В РАЗРОЗНЕННЫХ РУКОПИСНЫХ ЗАМЕТКАХ А.П. СКАФТЫМОВА / DOI 10.32017/ip2021.1.13

Наталья Францова: «СТЕПЬ» А.П. ЧЕХОВА: СЮЖЕТ «ПОТОКА ЖИЗНИ» / DOI 10.32017/ip2021.1.14

Ангелика Молнар: «СТЕПЬ» А.П. ЧЕХОВА В ПРОЧТЕНИИ М. МЕСЁЯ / DOI 10.32017/ip2021.1.15

Александр Васильевич Кубасов: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА МАРИИ ПАВЛОВНЫ ЧЕХОВОЙ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРАКТИКЕ А. П. ЧЕХОВА / DOI 10.32017/ip2021.1.16

Ewa Borkowska: КУЛЬТУРНЫЙ И ДИДАКТИЧЕКИЙ РАЗМЕР УБИЙСТВА РАДИ ДЕНЕГ В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА «В ОВРАГЕ»И «УБИЙСТВО» / DOI 10.32017/ip2021.1.17

Sylwia Grądzielewska: DEVELOPING READING EFFICIENCY AT THE INTERMEDIATE LEVEL

Piotr Jaworski: ANDRZEJ ANTONI WAWRYNIUK, DROGA DO CHWAŁY. MŁODOŚĆ I KRĄG RODZINNY TADEUSZA KOŚCIUSZKI (CHEŁM 2021)

Anna Benicka: WIERSZE

Więcej informacji o czasopiśmie w zakładce https://ikribl.com/inskrypcje/

Uncategorized

Świątecznie

Składamy życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom, współpracownikom i przyjaciołom IKRiBL.

– Zarząd Główny Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego

Pieter Bruegel „Droga krzyżowa” (źródło – Wikipedia)

Uncategorized

Aktualne konkursy literackie dla zdolnych poetów, prozaików i autorów sztuk teatralnych

A gdyby jeszcze tak tej zimy (lub zbliżającej się wiosny) wziąć udział w konkursie literackim? Przedstawiamy aktualne konkursy poetyckie, prozatorskie, teatralne a także na najlepszą książkę. Termin nadsyłania prac w niektórych przypadkach jest kończy się wkrótce… Ale nie brakuje też konkursów, z myślą o których możecie jeszcze dopracować lub stworzyć tekst, który zdobędzie główną nagrodę.

W tym roku przypada 100. rocznica urodzin K.K. Baczyńskiego. Konkurs poetycki imienia wielkiego poety to okazja do dobra okazja do wyciągnięcia z szuflady swoich wierszy…

Konkursy dla poetów i prozaików

XXIX Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K. K. Baczyńskiego

strona konkursu
pula nagród: ustala jury w dniu rozstrzygnięcia konkursu
czas do: 28.02.2021

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Sprostać wierszem”

strona konkursu
pula nagród: 2 500 zł
czas do: 28.02. 2021

Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci

strona konkursu
nagroda: 111 111,12 zł
czas do: 24.02.2021

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”

strona konkursu
pula nagród: 5 000 zł
czas do: 15.03.2021

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. C.K. Norwida

strona konkursu
pula nagród: 5 000 zł
czas do: 20.03.2021

C. K. Norwid

XXIX Ogólnopolski Konkurs Literacki im. M. Hłaski

strona konkursu
pula nagród: 3 000 zł
czas do: 31. 03. 2021

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złotą Pszczołę”

strona konkursu
pula nagród: 1200 zł + statuetka Złotej Pszczoły
czas do: 31.03.2021

Ogólnopolski Konkurs Literacki „GoLEM z arcydziegięLEM” (na fantastyczny, groteskowy, futurystyczny przepis kulinarny)

strona konkursu
nagrody: w trakcie ustalania
czas do: 1.04.2021

„GoLEM z arcydziegięLEM” to propozycja dla kreatywnych fanów twórczości S. Lema…

XVI Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego”

strona konkursu
pula nagród: nie podano
czas do: 21.04.2021

XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. R. Wojaczka

strona konkursu
pula nagród: 1800 zł
czas do: 1.05.2021

XLI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni”

strona konkursu
pula nagród: 3 000 zł
czas do: 18.05.2021

XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. M. Kajki

strona konkursu
pula nagród: 3 500 zł
czas do: 28.05.2021

XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O ludzką twarz człowieka”

strona konkursu
pula nagród: 3 900 zł
czas do: 30.05.2020

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Sz. Asza

strona konkursu:
pula nagród: 10 000 zł
czas do: 31.05.2021

41. Konkurs Wąglańskiego Maja Poezji

strona konkursu
pula nagród: 5.500 zł
czas do: 31.12.2021

38. Ogólnopolski Turniej Małych Form Satyrycznych
strona konkursu
pula nagród: 13 000 zł
czas do: 2.04.2021,

Konkursy na teksty teatralne

Młod(sz)a Polska – konkurs na tekst do teatru
strona konkursu
nagroda: udział w warsztatach pisarskich, prezentacja tekstu publiczności
czas do: 26.02.2021

Aurora. O Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy
strona konkursu
czas do: 15.04.2021
nagroda: 50 000 zł

Konkursy na najlepszą książkę

Konkurs na Najlepszą Książkę Dziecięcą „2020 Przecinek i Kropka”

strona konkursu
nagroda: 13.333 zł
czas do: 15.02.2021

XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. A. Fryza na najlepszy poetycki debiut książkowy w 2020

strona konkursu
pula nagród: 12 000 zł
czas do: 19.02.2021

V Edycja Nagrody Żółtej Ciżemki

strona konkursu
nagroda: pieniężna i statuetka
czas do: 28.02.2021

VI edycja Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”

strona konkursu
nagroda: 50 000 tys. zł
czas do: 15.03.2021

Trzymamy kciuki!

Uncategorized

Konferencja Naukowa: Ryby w literaturze…

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa:

„Na bezrybiu i rak ryba”.

Ryby w literaturze, kulturze, języku i mediach

Źródło: pixabay

19-20. 10. 2021

Wersal Siedlecki
ul. Łukowska 74, 08-110 Siedlce

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest literackim i kulturowym wizerunkom ryb (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Problemy szczegółowe:

1/ Ryby w literaturze (ryba jako bohater literacki; literackie portrety ryb oraz rybaków i wędkarzy; znaczenie ryb w biografii pisarzy)

2/ Ryby w języku (językowy obraz ryb; ryby i frazeologia; ryby w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw ryb)

3/ Ryby w sztuce (malarska symbolika ryb; ryby w kulturze popularnej [muzyka, film, fotografia]; ryby w sztuce ludowej)

4/ Ryby w Internecie (memy z rybami; blogi o rybach i wędkowaniu)

5/ Ryby w legendach i religiach

6/ Ryby w kulturach starożytnych, historia ryb

7/ Inne problemy związane z tematyką konferencji.

Formularz zgłoszeniowy

Języki konferencji: język polski i inne języki słowiańskie oraz język angielski

Organizatorzy: 

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Towarzystwo Kultury Języka (Oddział Siedlecki)

Przy współpracy:

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

MSCDN w Siedlcach

Studenckie Koło Naukowe Komparatystyki Literackiej, Teatru i Form Audiowizualnych IJiL UPH

Komitet Organizacyjny:

dr Ewa Borkowska, dr Marek Jastrzębski, dr Barbara Stelingowska
mgr Luiza Słuszniak, mgr Joanna Madej-Borychowska, mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, lic. Adam Pasek

Komitet Naukowy:

dr hab. Roman Bobryk, dr hab. Andrzej Borkowski, dr hab. Ksenia Olkusz, prof. dr hab. Vasili Siankevich, dr hab. Sławomir Sobieraj, dr hab. Danuta Szymonik, dr hab. Andrzej Antoni Wawryniuk

Wpisowe (wyżywienie i publikacja – rozdział w monografii w wydawnictwie z I poziomu MNiSW – 20 p.): 350 zł. (80 euro – dla osób spoza Polski)

Numer konta bankowego IKRiBL: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres:  ikribl@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:  04. 10. 2021 r.

** Organizatorzy na dzień dzisiejszy przewidują obrady stacjonarne. W przypadku niemożności zrealizowania sesji w trybie stacjonarnym ze względu na pandemię COVID 19 organizatorzy przewidują obrady on-line.

Uncategorized

Kiedy (i czy w ogóle) warto wydać książkę na własną rękę?

Kiedy przychodzi właściwy moment by wydać książkę na własną rękę? Na pewno lepiej późno niż wcale. Ale jeśli masz pewność, że Twoja książka jest gotowa na sukces – nie ma na co czekać. Sprawdź kto i dlaczego najczęściej decyduje się na wydanie książki na własną rękę. Oraz dlaczego i co może na tym zyskać.

Piszesz? A może już napisałaś/napisałeś? Nie odkładaj swojej książki do szuflady…

Jak nie wydać książki? Czyli co sprawia, że autorzy się poddają

Co tak naprawdę decyduje o tym, że pewne książki nigdy nie ukażą się drukiem? To proste. Ich autorzy wysłali tekst do dużego, znanego wydawnictwa (lub kilku znanych wydawnictw) i:

 • miesiącami lub latami czekali na odpowiedź, po czym uznali, że ich twórczość nie ma sensu,
 • nie zrażając się obojętnością lub odmową współpracy – wciąż czekają na cień zainteresowania ze strony oficyn wydawniczych,
 • warunki, które postawiło któreś z wydawnictw okazały się nie do przyjęcia (np. jeśli chodzi o niski % zysku od sprzedanego egzemplarza, poważne ingerencje redaktorów w kompozycję i/lub treść książki, etc.)

Autorzy, którzy być może nigdy nie zobaczą swojej książki – z reguły zakładają, że nie stać ich na wydanie swoich wspomnień, wierszy, biografii, wyników badań naukowych etc. Najczęściej dlatego, że nie mają pojęcia ile kosztowałoby publikacja ich pracy. Wielu z góry sądzi, że „za dużo”. Szukając informacji w sieci – możesz natknąć się na różne kwoty, ale warto pamiętać, że koszt wydania Twojej książki – może być zupełnie inny. Cennik wydawnictwa, objętość publikacji, nakład – to tylko przykłady czynników, od których zależy cena wydania książki.

Kto i kiedy najczęściej wydaje książki na własną rękę?

Z drugiej strony, nie brakuje autorów, którzy postanowili wziąć sprawy we własne ręce i…  po prostu wydali książkę na własną rękę. Na pomoc wydawnictw selfpublishingowych coraz częściej decydują się:

 • osoby, którym zależy by ich książka ukazała się w określonym czasie – np. w okrągłą rocznicę ważnego wydarzenia, o konkretnej porze roku lub po prostu jak najszybciej,
 • naukowcy, którzy mają ściśle określony czas na publikację swych badań,
 • autorzy, którzy chcą wziąć udział w konkursach na najlepszy książkowy debiut lub najlepszą książkę roku,
 • bloggerzy, którzy chcą sprzedawać swoje e-booki po określonych cenach nie tracąc czasu (ponieważ dla wielu czas to pieniądz)
 • znani publicyści, którzy chcą być niezależni od klasycznych wydawnictw – zarówno jeśli chodzi o zawartość swych książek, jak i zyski (np. T. Sekielski, W. Cejrowski).

Jak widać obecność wydawnictw typu self-publishing na rynku książek jest mocno uzasadniona… Co więcej – zarówno jeśli chodzi niskie jak wysokobudżetowe nakłady – jest to rozwiązanie, które często opłaca się zarówno tym wydawnictwom jak i autorom. 

E-booki nie bez powodu cieszą się rosnącą popularnością – zarówno wśród czytelników jak i autorów. Cena ich wydania jest zdecydowanie niższa niż w przypadku tradycyjnych publikacji.

Ile kosztuje wydanie książki na własną rękę?

Zanim uznasz, że nie warto – upewnij się ile kosztowałoby wydanie Twojej książki (e-booka). Być może koszt publikacji jest o wiele niższy niż myślisz. Zapraszamy do kontaktu i wstępnej wyceny obejmującej:

 • opiekę redaktorską, korektę,
 • projekt graficzny,
 • skład i łamanie,
 • druk,
 • nadanie numeru ISBN,
 • wsparcia związanego z promocją książki.

Znając koszty publikacji swojej książki w wydawnictwie self-publishing- łatwiej odpowiedzieć sobie na pytanie: czy i jak długo jeszcze warto zwlekać z realizacją zawodowych lub osobistych celów. Chętnie odpowiemy na każde pytanie dotyczące wydania Twojej książki – po prostu napisz lub zadzwoń do nas!

fot. 1. Hanna Olinger, unsplash
fot. 2. perfecto-capucine, unsplash