Uncategorized

Smoki, węże, krokodyle… Konferencja

źródło pixabay

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

SMOKI, WĘŻE, KROKODYLE…

Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach

10. 10. 2022

MSCDN Siedlce

Serdecznie zapraszamy do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest literackim i kulturowym wizerunkom gadów (literatura, sztuka, język…). Jest to kontynuacja naszych inicjatyw badawczych na temat symboliki oraz funkcji zwierząt w kulturze.

Problemy szczegółowe:

  • Gady  w literaturze (gad  jako bohater literacki; literackie portrety gadów; znaczenie gadów w biografii pisarzy)
  • Gady w języku (językowy obraz gadów; gady i frazeologia; gady w przysłowiach; etymologia i semantyka nazw gadów)
  • Gady  w sztuce (malarska symbolika gadów; gady  w kulturze popularnej [muzyka, film, fotografia]; gady w sztuce ludowej)
  • Gady w Internecie (memy z gadami; blogi o gadach)
  • Gady  w legendach i religiach
  • Gady  w kulturach starożytnych, historia gadów
  • Inne problemy związane z tematyką konferencji.

Języki konferencji: język polski i inne języki słowiańskie oraz język angielski

Organizatorzy: 

Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie

Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Towarzystwo Kultury Języka (Oddział Siedlecki)

Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UPH

Studenckie Koło Naukowe Komparatystyki Literackiej, Teatru i Form Audiowizualnych IJiL UPH

Współpraca:

MSCDN w Siedlcach

Komitet Organizacyjny:

dr Ewa Borkowska, dr Marek Jastrzębski, dr Marcin Pliszka
dr Barbara Stelingowska, mgr Luiza Słuszniak, mgr Joanna Madej-Borychowska
mgr Maria Długołęcka-Pietrzak, lic. Adam Pasek

Komitet Naukowy:

dr hab. Roman Bobryk, dr hab. Andrzej Borkowski, dr hab. Elżbieta M. Kur
dr hab. Ksenia Olkusz, dr hab. Sławomir Sobieraj
dr hab. Danuta Szymonik, dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka
dr hab. Andrzej Antoni Wawryniuk

Wpisowe (wyżywienie i publikacja – rozdział w monografii w wydawnictwie z I poziomu MEiN – 20 p.): 370 zł. (90 euro – dla osób spoza Polski)

Numer konta bankowego IKRiBL: Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 9329 8538
IBAN: PL / BIC (SWIFT): ALBPPLPW

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na adres:  ikribl@wp.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:  03. 10. 2022 r.

** Organizatorzy na dzień dzisiejszy przewidują obrady stacjonarne. W przypadku niemożności zrealizowania sesji w trybie stacjonarnym ze względu na pandemię COVID 19 organizatorzy przewidują obrady on-line.

Uncategorized

Święta

Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia,

pomyślności i spełnienia marzeń dla wszystkich Członków,

Przyjaciół i Sympatyków IKRiBL

– Zarząd i Zespół Instytutu Karpińskiego

Podnieś rękę, Boże Dziecię!

Błogosław krainę miłą,

W dobrych radach, w dobrym bycie,

Wspieraj Jej siłę Swą siłą,

Dom nasz i majętność całą,

I Twoje wioski z miastami!

A Słowo Ciałem się stało

i mieszkało między nami.

(Franciszek Karpiński)

(Robert Campin, Boże Narodzenie, ok. 1425: źróło: wikipedia)

Uncategorized

Mirgorod i Inskrypcje na Liście MEiN

Z przyjemnością informujemy, że dwa czasopisma naukowe wydawane przez Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego znalazły się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Gratulujemy zespołom redakcyjnym i życzymy dalszych sukcesów.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-1-grudnia-2021-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych

Uncategorized

Inskrypcje.Półrocznik 1(16) 2021

Marina Larionova: THE SOUND OF A BREAKING STRING: FOLKLORE SYMBOLISM / DOI 10.32017/ip2021.1.1

Irina Anatolyevna Mankevich: TIME AND SPACE OF EVERYDAY LIFE IN THE FEAST TEXTS OF A. CHEKHOV: THE CULTURAL ASPECT / DOI 10.32017/ip2021.1.2

Елена Константиновна Созина: О БЛИЗОСТИ НЕСХОДНОГО: Д. МАМИН-СИБИРЯК И А. ЧЕХОВ / DOI 10.32017/ip2021.1.3

Лариса Геннадьевна Тютелова: ЧЕХОВСКИЙ ПОДТЕСКТ И ПЬЕСА Л.АНДРЕЕВА «СОБАЧИЙ ВАЛЬС» / DOI 10.32017/ip2021.1.4

Елена Петухова: ПРИРОДА В ИЗОБРАЖЕНИИ ТУРГЕНЕВА И ЧЕХОВА / DOI 10.32017/ip2021.1.5

Ольга Владимировна Богданова: ТРАВЕСТИЙНЫЙ НЕКРОЛОГ ТУРГЕНЕВУ (РАССКАЗ А. П. ЧЕХОВА «В ЛАНДО») / DOI 10.32017/ip2021.1.6

Алла Георгиевна Головачёва: ЧЕХОВСКИЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖ. Б. ПРИСТЛИ / DOI 10.32017/ip2021.1.7

Галина Александровна Шпилевая,
Ольга Алексеевна Горбацевич: ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕСТВОВАНИЯ В ЦИКЛАХ ОЧЕРКОВ Н.М. СОКОЛОВСКОГО «ОСТРОГ И ЖИЗНЬ (ИЗ ЗАПИСОК СЛЕДОВАТЕЛЯ)» (1866) И А.П. ЧЕХОВА «ОСТРОВ САХАЛИН. ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК» (1891 – 1893)
/ DOI 10.32017/ip2021.1.8

Наталья Фёдоровна Иванова: МУЗЫКАЛЬНЫЙ «ПИСАТЕЛЬСКИЙ ИНСТРУМЕНТ» ЧЕХОВА / DOI 10.32017/ip2021.1.9

Елена Александровна Иваньшина: ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ: О ВАРЬИРОВАНИИ ОДНОГО ЧЕХОВСКОГО ШАБЛОНА / DOI 10.32017/ip2021.1.10

Вера Кимовна Зубарева: КАРУСЕЛЬ ВСЕЯ РУСИ (К ВОПРОСУ О ПАРАДИГМЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПЬЕСЕ А.П.ЧЕХОВА «ВИШНЁВЫЙ САД») / DOI 10.32017/ip2021.1.11

Валерия Николаевна Иванова: КОНСТРУКЦИЯ ЧЕХОВСКОГО СО-БЫТИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕСЫ «ТРИ СЕСТРЫ») / DOI 10.32017/ip2021.1.12

Наталья Новикова: ПЬЕСА А.П. ЧЕХОВА «ЧАЙКА»В РАЗРОЗНЕННЫХ РУКОПИСНЫХ ЗАМЕТКАХ А.П. СКАФТЫМОВА / DOI 10.32017/ip2021.1.13

Наталья Францова: «СТЕПЬ» А.П. ЧЕХОВА: СЮЖЕТ «ПОТОКА ЖИЗНИ» / DOI 10.32017/ip2021.1.14

Ангелика Молнар: «СТЕПЬ» А.П. ЧЕХОВА В ПРОЧТЕНИИ М. МЕСЁЯ / DOI 10.32017/ip2021.1.15

Александр Васильевич Кубасов: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗА МАРИИ ПАВЛОВНЫ ЧЕХОВОЙ В ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРАКТИКЕ А. П. ЧЕХОВА / DOI 10.32017/ip2021.1.16

Ewa Borkowska: КУЛЬТУРНЫЙ И ДИДАКТИЧЕКИЙ РАЗМЕР УБИЙСТВА РАДИ ДЕНЕГ В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА «В ОВРАГЕ»И «УБИЙСТВО» / DOI 10.32017/ip2021.1.17

Sylwia Grądzielewska: DEVELOPING READING EFFICIENCY AT THE INTERMEDIATE LEVEL

Piotr Jaworski: ANDRZEJ ANTONI WAWRYNIUK, DROGA DO CHWAŁY. MŁODOŚĆ I KRĄG RODZINNY TADEUSZA KOŚCIUSZKI (CHEŁM 2021)

Anna Benicka: WIERSZE

Więcej informacji o czasopiśmie w zakładce https://ikribl.com/inskrypcje/